« Bâri sen, kendi güneşini gölgeleyen bulut olmayasın! »