Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     6086 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Eğitimin dinamik yapısı
Vural Gündüz

  Sayı: 72 - Nisan / Haziran 2012

İnsanın öğrenme süreci, insanlığın var oluşuyla başlayan bir süreçtir. İlk dünyaya geliş anından itibaren öğreniriz. Yani doğumdan ölüme kadar yaşadığımız her an öğrenmeyle devam eder. Öğrenme işimizin bir kısmı planlı bir kısmı ise rastlantı sonucu gerçekleşmektedir. Öğrenme yöntemi olan planlı öğrenme şekli, belli bir örgütsel yapı içerisinde gerçekleşmektedir. Örgütlü yapı içerisinde zaman içerisinde elbette ki sorunlar olmuştur, olacaktır. Eğitimin örgütlenmiş yapısında zaman zaman günün değişen ihtiyaçları bağlı olarak sorunlar yaşanacaktır ve bunu aşmak için kendi içinde çareler araması da yadırganmamalıdır.

Eğitim sorunu yüzyıllardan beri her ülkenin olduğu gibi ülkemizin de en önemli sorunu olarak görülmekte, ancak bu konuda alınan önlemler hiçbir zaman yeterli olmamaktadır. Bu durum, sorunun kaynağı konusunda yanlış önermeler kurulmuş olduğu düşüncesini akla getirmektedir.

Türk milli eğitiminin temel sorunları denince akla ilk gelenler; okul sayısının azlığı, öğretmen başına düşen öğrenci miktarının fazlalığı, araç-gereç yetersizliği, öğretmen yetiştirmedeki sorunlar, öğrenci başarısızlığı gibi konular gelmektedir. Elbette bu sorunlar eğitim sistemimizde önemlidir. Fakat bunların dışında başka sorunların olması da muhtemeldir. Bunları da kısaca belirtecek olursak; okul içi ve dışı etkenler, öğrenciyle ilgili konular, eğitim programlarıyla ilgili değişkenler gibi nedenler de öğrenmeyi dolayısıyla eğitim etkinliklerini etkileyen faktörlerdir.

Okullarda yeni bilgi ile mevcut bilgiyi bütünleştirerek anlama, sentez yapabilme, olguları yorum yapabilme gibi üst düzeydeki becerilere yer verirken bölgesel ekonomik sosyal ve kültürel farklılıklar göz önünde bulundurulması her eğitimci için öncelikli konu olmuştur. Zihinsel gelişme için bilgilerin, anlama, kavrama ve uygulama düzeyinde gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, sınıftaki öğretimin niteliğini artırıcı öğrenme yaşantılarının geliştirilmesine gerek vardır.

Eğitim, toplumu oluşturan bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, onların topluma verimli, sağlıklı bir biçimde uyumlarını ve milli değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğunu üstlenir.

Eğitimin sorunlarını ülkenin genel sorunlarından ayrı düşünmek; ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve psikolojik sorunlarından bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Bu sorunların çözülmesinde en büyük pay yine eğitime düşmektedir.

Çağımızdaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği değişimler eğitim kavramına da yeni boyutlar eklemiştir. Eğitimin toplumsal, ekonomik, psikolojik, sosyolojik, felsefî, teknolojik v.b gibi yönlerinin araştırılmasına; millî yapımıza uygun programların geliştirilmesine ve doğru planlanmasına duyulan ihtiyaç artmıştır. Genç ve dinamik bir yapıya sahip nüfuzumuz bize hızlı çözümler üretmeye yöneltmiş, geleceğe yönelik beklentilerini artırmıştır.

Eğitime önem veren toplumlar, huzur ve kalkınma için gereken en önemli yatırımı yapmış sayılırlar. İyi bir vatandaş, ancak iyi bir eğitim sayesinde yetiştirilebilir. Her yenileşme hareketinin başarısı, eğitim alanındaki başarıya bağlıdır. Yalnız kanunlardan oluşan bir sistem olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak demokrasiyi kurmak, özgürlüğün nimetlerinden yararlanmak eğitimin temel hedeflerinden olmalıdır.

Geleceğin teminatı gençlerin milletimizin maddî ve manevî değerlerine saygı duyan ve sahip çıkan, disiplinli, sağlıklı düşünen ve araştıran, tartışan, bilimsel düşünceye inanan, kendine güvenen, ülküleri olan nesiller olarak yetiştirmek Türk Milli Eğitiminin temel azmi ve hedefi olacağı kuşkusuz hepimizin beklentisidir. Bu noktada dünyadaki gelişmeler ışığında eğitime ayrılan zaman ve kaynak hiç kuşkusuz milletimizin yararına olacaktır. Eğitimde sorunlarımız olacak ama sorunlarımıza üreteceğimiz çözümlerle bunları aşacağız.

Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretebilen insanlara ihtiyacımız var. Uygarlık yarışında zeki olmak yetmez; bilinçli ve programlı çalışmak gerekir. Bu elbette gerekli ama asla yeterli değildir. Çünkü verilecek eğitimin vatan ve millet sevgisiyle bütünleşmesi, yetişecek neslin fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür olması gerekir.


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henüz yorum bırakılmadı...
 
Çamurdan kale... - Sayı 97
Boya sandığı... - Sayı 96
Öğretmenin anı defterinde... - Sayı 91
Türk milleti darbeyi ezmi... - Sayı 90
Tüm Yazıları

Son Eklenen Yorumlardan
 Allah...... ...

 Allah dualarını kabul etsin. İki cihanda aziz ol. Selâmlar.... Ali ERDAL

 Allah kaleminize kelamınıza kuvvet versin hocam baki selam.... Faruk Aktı

 Mənə göstərdiyiniz diqqətə görə təşəkkür edir, sevgi və... Rafiq Oday

 Ellerin sağlıq kardeşim Rafiq Oday.... Nazim


Bayramlar da insan ilişkilerinin koparılması için bir vesile haline getirildi. Yakında bayramlar da “bayram tatili”ne çıkarsa hiç şaşmayın!...
Kardelen-Gazete: Sayı 3, 1989
Tevhid
"Tek"
Allaha inanıyoruz!
Ön söz, öz söz, s(öz)-II
Malcolm bir kere "Allah" derse...
"Tek"
Keşik çəkir
Ön söz, öz söz, s(öz)-II
Veliler ordusundan


Yavuz Sert - Röportaj - Bir Müslü...
Ali Erdal - "Tek"
Kadir Bayrak - Veliler ordusundan
Sinan Ayhan - Malcolm bir kere "Al...
Sinan Ayhan - "Göklerle temasa geç...
Sinan Ayhan - Kıyas ve gidişat
Sinan Ayhan - Tapdukun kapısında B...
Necip Fazıl Kısakürek - Tevhid
Necip Fazıl Kısakürek - İtikad ve İman
Bedran Yoldaş - İşte biz böyleyiz
Mustafa Kınıkoğlu - "O"
Fatma Pekşen - Çıtırtı - Ev yerleşi...
Ahmet Mahir Pekşen - Esmâ-ül Hüsnâ
Dergi Editörü - Allaha inanıyoruz!
Site Editörü - Doksan dokuzun berek...
Gönüldaş - Hem affet
Necdet Uçak - Omzumuzdaki melekler
Necdet Uçak - Kurân dağa inseydi
M. Nihat Malkoç - Buz tutmuş karanfill...
Hızır İrfan Önder - Şiire dair
Hızır İrfan Önder - Karabağ
Ayhan Aslan - Öfkezede
Mehmet Balcı - İnsan name
Mehmet Balcı - Köylüyüz
Muhsin Hamdi Alkış - Deliller
Kubilay Ertekin - İbâdetsiz inanç düşm...
Halis Arlıoğlu - Vefa
Ahmet Değirmenci - Keşmekeş
Oğuz Askan Kocagöz - Kıyam
Kürsü Kainatın Efendisi - “İmam-ı Kastalanîden...
Murat Yaramaz - Belgesel
Murat Yaramaz - Mâlik
Murat Yaramaz - Seni saymazsak
Kenan Aydınoğlu - Yoxdan var eylə...
Işın Erenoğlu Üstündağ - Tasavvuf
Rafiq Oday - Keşik çəkir
Rafiq Oday - Gözəl, nə ...
Ferhat Nitin - Fehrarengiz şeyler
Harun Ekici - Ekim
Hakan Karahan - Yunus Emre
Mehmet izzet Gülenler - Ön söz, öz söz, s(öz...
İsmail Güçtaş - Tertemiz
İsmail Güçtaş - Eşyanın dilinden red...
Recep Şen - Denizin şiiri
İlahə İmanova - Qıskanıram
Figen Ketenci Evren - Trakya kızı / Istıra...
Mevlüt Yavuz - Ayıramazlar
İbrahim İlyaslı - Məni bu qə...
Erkan Karakaya - Beni bul...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 5193607
 Bugün : 1854
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 459537
 Bugün : 40
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 108
 99. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 13
Son Güncellenme: 16 Ocak 2019
Künye | Abonelik | İletişim