Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     3062 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Ahl
Kürsü Nizam

  Sayı: 53 - Ekim / Aralık 2006

 

Ahlâk mı fikirden, fikir mi ahlâktan? Yumurta-tavuk hikâyesi…

Ahlâk görüşünü getirmemiş herhangi bir fikir sisteminin eksik kalmaya mahkûm bulunduğu bir mütearife…

Fikir “niçin”i, ahlâk da “nasıl”ı temsil eder.

İnsan nedir, nasıl olmalıdır?..

Kâinatı idrak cehdimiz fikir, ona karşı tavır alma ihtiyacımız, ahlâk…

Bilmekte fikir, yapmakta ahlâk vardır; ve ikisi de suyu bütünleştiren çifte madde halinde kaynaşmıştır.

Her fikir ahlâkı hâmil, her ahlâk da fikre şâmil… Böyleyken bazen birinin öne geçtiği ve öbürünü geride bıraktığı haller olabilir. O zaman iki taraf da eksik kalır.

“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız!” ölçüsünde mutlak hikmetin kendisiyle kaim olduğu Mutlak Zatın ahlâka da mesnet teşkil edici sıfatı bildirilmiştir. Kul bu sıfattan pay istemek makamındadır.

“Ben ahlâkî keremleri tamamlamak için gönderildim” buyuran Varlık Tacı, payı getirendir.

Fikir hacimse ahlâk da renktir ve öylesine kaynaşmışlardır ki, birinden biri olmazsa öbürü tecellisini bulamaz.

Ahlâk ruhumuzda öyle bir melekedir ki, sırf iyi ahlâkla Hakk’a erilebilir ve bâtıl itikat sahibi bir insan bu yüzden hakkı bulabilir. Ebedi kurtuluşu sağlar. Hayatı içinde ve belki son nefesinde, iman nasibine erer. Buna karşılık ahlâktan yana zaif müslüman her an tehlikede ve sermayesini batırmak muhatarası altındadır.


MÜŞAHHAS AHLÂK

İslâm’ın derinlik buudu dalgıçları, müşahhas plânda iyi ahlâkı başlıca 32 madde halinde levhalaştırmışlardır.

1-Suduk-ül-lisan... (Kalbiyle beraber sözü doğru olmak…)

2-Kesîr-ül-hayâ... (Hayâ, utanma duygusu zengin olmak…)

3-Kesîr-ül-amel... (İyi işleri ifrata kaçmadan bol olmak…)

4-Kesîr-üs-salâh... (Yarar işleri çok olmak…)

5-Kalil-ül-eza... (Âleme eziyeti az olmak…)

6-Kalil-ül-kelâm… (Faydasız sözleri ve gevezeliği az olmak…)

7-Kalil-ül-fuzul... (İşlerinde lüzumundan ötesi az olmak…)

8-Kalil-üz-zelel... (Yanlışları az olmak…)

9-Birrü... (Çok iyilik yapmak…)

10-Vusul... (Akrabaya mübalâğayla alâka…)

11-Sabûr... (Sabırlı… Acı şey yutmak mânasına sabır üç kısımdır: Birincisi kötülüklere karşı sabır… Günah yapmamaktan yüreğe düşen acılık ki, en âlâsı budur… İkincisi tâat ve ibadetten gelen zahmet acılığı… Üçüncüsü ise dert ve belâlara sabır…)

12-Vakur... (Vakarlı… Haysiyet korumaya mahsus tavır… Kibre benzese de onun tam zıddı…)

13-Şekûr... (Nimeti yerinde sabreden olmak…)

14-Raziy... (Öz nefsi için şeraite aykırı olmayan her şeye razı…)

15-Halîm... (Hilm sahibi… Yumuşak edalı… Her türlü karşılığa kuvveti varken af ve müsamaha…)

16-Refik... (Rıfk sahibi… Tam mânâsiyle merhamet…)

17-Afif... (İffet sahibi… Günahlar ve kötülüklerden temiz…)

18-Şefik... (Şefkat sahibi… Yine merhamet… Şefkat daha ziyade zâhirî, rıfk ise Bâtınî merhameti gösterir.)

19-Lâ-lemmaz... (Kimseyle alay etmeyen ve kimsenin ayıbını ortaya dökmeyen…)

20-Lâ-sebbâb... (Kimseye ve hiçbir şeye sövmeyen…)

21-Lâ-nemmâm... (Fesadı mucip sözleri götürüp getirmeyen…)

22-Lâ-acûl... (Aceleci ve telâşlı olmayan…)

23-Lâ-hakud... (Bâtıl üzerinde öfkelenip direnci olmamak…)

24-Lâ-magtab... (Mübalâğayla gıybet edici olmamak…)

25-Lâ-hasud... (Allah’ın kullarına ihsanlarını kıskanmayan…)

26-Lâ-bahîl... (Malda Allah ve kul hakkını esirgemeyen…)

27-Heşşâş... (Güler yüzlü…)

28-Beşşâş... (Neşeli ve tebessümlü…)

29-Yahibb-i fillâh... (Allah için seven…)

30-Yagbiz-i fillâh... (Allah için buğz eden)

31-Yerziiy-i fillâh... (Allah için razı…)

32-Yagzib-i fillâh... (Allah için öfkelenici…)


KÖTÜ AHLÂK

21 MADDE:

1-Hırs… (Hususiyle haram malı ihtiyaç ve lüzumundan fazla bir düşkünlükle istemeye zorlayan kötü bâtinî duygu…)

2-Hâsed… (Kıskançlık… Allah’ın kullarına verdiği nimeti, nimet sahibine değil, kendisine yakışır bilip başkasının sahipliğine tahammül edememek… Hased umumiyetle iki şeyde görülür: Malda veya manevî kemalde… Böyle bir hased, sirkenin balı ifsad etmesi gibi, imanı bulandırır, bozar. Hased, iyilikleri ateşin odunu yemesi gibi kemirir. Usturanın tüyleri kazıması gibi bütün fazilet bitkilerini dibinden traş eder. Peygamber’in buyruğu: "Hased ve nemmamlık eden bizden değildir!"… Her günahkârda bir hayr zerresi bulunabilir, fakat hased edende hayr yoktur. Hased, Allah indinde şirke denktir.)

3-Kibir… (Kendisini büyük bilmek ve dolayısiyle etrafını hor ve hakîr görmek…) Şu var ki, kendisini büyük bilmek kibir ise de büyük tutmak kibir değil, vakardır ve lâzım bir şeydir.

4-Gazap… (Hususiyle bâtıl üzerinde nefsini müdafaa öfkesi…)

5-Ucüp… (Gurur… Kendi vasıflarını, kemalini, ahlâkını, nesebini, makamını üstün bilip daima üstün kalmayı arzulamak…)

6-Hikd… (Hased duygusuna eş… Allah’ın nimet verdiklerine düşmanlık…)

7-Kin… (Öc alma duygusu…)

8-Buğz… (Muhabbetin aksi…) İlâcı, insanın, buğz beslediğine her rast gelişinde ona selâm verip beşaşet göstermektir.

9-Adavet… (İlletsiz, mesnetsiz, sebepsiz düşmanlık…)

10-Hakkı tutmakta lüzumundan fazla ısrar ve inat… (Muhatabını hakka karşı gelmekte tahrik etmemek için gayet ince, İslâmî ahlâk düsturu…)

11-Cidal… (Haktan başka ve bilhassa nefsanî meselelerde kavga huyu…)

12-Tevriye… (Hakkı saklamak, gizlemek, belirtmemek… Bazı yerlerde caiz olsa da hâkim huzurunda asla caiz değil…)

13-Gevezelik…

14-Sebbâb… (Sövmeyi âdet edinmek…)

15-Le’ân… (Lânet edicilik…)

16-Esrarı fâşetmek…

17-Hulf-i vaad… (Vaadinde durmamak…)

18-Emanete hiyanet…

19-Zem… (Çekiştiricilik…)

20-Gıybet… (Birini, sırf sevmediğinden gıyabında küçültmek… Eğer bu fiil nefsanî olmaz ve karşı taraf için intibah teşkil ederse makbul…)

21-Yüze karşı mübalâgalı medh-ü senâ… (Dalkavukluk…)


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henüz yorum bırakılmadı...
 
Gıda... - Sayı 94
GIDA... - Sayı 93
MEVLİT... - Sayı 68
D?NYA... - Sayı 67
Tüm Yazıları

Son Eklenen Yorumlardan
 Adam olmak, içe doğru derinleşmek, hiç bir şey beklemeden kendini bilme ilminde ilerlemeye çalışmak,... Sinan AYHAN

 Fıtratımız gereği aslolana yöneliriz. Ne kadar doğru bir söz. Şüphe yok ki tebaa da fıtratı gereği a... Tebaa

 Çok teşekkürler proje ödevime çok yardımcı oldunuz.... Emine

 İnsan düşündüğü için değil sadece, bunun ötesinde öteleri merak ettiği ve her şeyin künhünü kurcalad... Sinan AYHAN

 Soru: "YouTube", "twitter", "Facebook", "instagram" gibi başlıkların altına listelenen kullanıcılar ... Sinan AYHAN


Sonsuz karanlıklarıma gömülüşümü anlamayıp bilmeden kendi karanlıklarına denk sayanlar tarihin karanlığında boğulmaya mahkûmdurlar.
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1992
Tevhid
Tasavvuf
"Tek"
Ön söz, öz söz, s(öz)-II
Allaha inanıyoruz!
Ön söz, öz söz, s(öz)-II


Yavuz Sert - Röportaj - Bir Müslü...
Ali Erdal - "Tek"
Kadir Bayrak - Veliler ordusundan
Sinan Ayhan - Malcolm bir kere "Al...
Sinan Ayhan - "Göklerle temasa geç...
Sinan Ayhan - Kıyas ve gidişat
Sinan Ayhan - Tapdukun kapısında B...
Necip Fazıl Kısakürek - Tevhid
Necip Fazıl Kısakürek - İtikad ve İman
Bedran Yoldaş - İşte biz böyleyiz
Mustafa Kınıkoğlu - "O"
Fatma Pekşen - Çıtırtı - Ev yerleşi...
Ahmet Mahir Pekşen - Esmâ-ül Hüsnâ
Dergi Editörü - Allaha inanıyoruz!
Site Editörü - Doksan dokuzun berek...
Gönüldaş - Hem affet
Necdet Uçak - Omzumuzdaki melekler
Necdet Uçak - Kurân dağa inseydi
M. Nihat Malkoç - Buz tutmuş karanfill...
Hızır İrfan Önder - Şiire dair
Hızır İrfan Önder - Karabağ
Ayhan Aslan - Öfkezede
Mehmet Balcı - İnsan name
Mehmet Balcı - Köylüyüz
Muhsin Hamdi Alkış - Deliller
Kubilay Ertekin - İbâdetsiz inanç düşm...
Halis Arlıoğlu - Vefa
Ahmet Değirmenci - Keşmekeş
Oğuz Askan Kocagöz - Kıyam
Kürsü Kainatın Efendisi - “İmam-ı Kastalanîden...
Murat Yaramaz - Belgesel
Murat Yaramaz - Mâlik
Murat Yaramaz - Seni saymazsak
Kenan Aydınoğlu - Yoxdan var eylə...
Işın Erenoğlu Üstündağ - Tasavvuf
Rafiq Oday - Keşik çəkir
Rafiq Oday - Gözəl, nə ...
Ferhat Nitin - Fehrarengiz şeyler
Harun Ekici - Ekim
Hakan Karahan - Yunus Emre
Mehmet izzet Gülenler - Ön söz, öz söz, s(öz...
İsmail Güçtaş - Tertemiz
İsmail Güçtaş - Eşyanın dilinden red...
Recep Şen - Denizin şiiri
İlahə İmanova - Qıskanıram
Figen Ketenci Evren - Trakya kızı / Istıra...
Mevlüt Yavuz - Ayıramazlar
İbrahim İlyaslı - Məni bu qə...
Erkan Karakaya - Beni bul...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 5065847
 Bugün : 2967
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 456818
 Bugün : 62
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 59
 99. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 1
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 13
Son Güncellenme: 16 Ocak 2019
Künye | Abonelik | İletişim