Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     5296 kez okundu.     1 yorum bırakıldı.     Yazara Mesaj

Yhl
Kürsü Nizam

  Sayı: 51 - Ocak / Mart 2006

İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin feza çapında büyük eseri “Mektubat”, baştan başa, itikadın düzeltilmesi ve ihlâsın başlara tac edilmesi gibi, biri fikir, öbürü ahlâk, iki kanat üzerinde…

“Aman, itikat arsanızı tesviyeden geçiriniz; aman, ihlâsa yapışınız!”. Büyük eserin kutup noktaları bunlar…

Fikir, hakikate bakan göz; ihlâs da onun ışığı… Göz, görülecek şey ve ışık olmadan ne yapabiliriz?..

Kâfirde bile, nasipsizliği içinde, makûs bir ihlâs tecellisi bulunabilir; fakat münafıkta olmadığı bir hakikat düşmanlığı pususundan öteye hiçbir açık kapı bulunamaz. İhlâsa yer veren kâfir imana gelince tam gelir; fakat münafık kurtuluş vasıtası ihlâsı boğduğu için hiçbir yere varamaz.

Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin halifelerinden gizli bir papaz, bir ırmağı bir an için yüreğine düşüveren bir yıldırım sayesinde “ya Abdülkadır!” nidasiyle batmadan geçivermiş ve ırmağın öte kıyısında kendisini bekleyenlere “ben şu ana kadar münafıktım; şimdi imana geliyor ve mürşidime ihlâsla bağlanıyorum! Beni kabul etmekte devam ediyor musunuz?” demiş ve “kabul ediyoruz!” cevabını almıştır. Kabulünü dileyene de, kabul edene de hakikati gösteren ihlâs mucizesi… Bu mucizenin en yakıcı tezahürü Varlık Tacı’nın, dünya hayatı boyunca her hareketi… Tarihçi bir İngiliz, Kâinatın Efendisi hakkında “samimilikte, olduğu gibi olmakta, bir eşi görülmemiş insan” der de “Allah’ın Resulü” diyemez. Allah’ın Resûlü, memuriyetine o türlü inanmıştı ki, bu inanışa öyle olmaktan başka çare yoktu. Öyle olmak ve öyle olduğuna inanmış bulunmak, bir arada…

İhlâs, kırıntısından dağına kadar, en küçük iş ve yaşayış münasebetlerinden Allah ve Resulü karşısında alınacak tavır ve edaya değin hak ve hakikate pusu kurmayı önleyici öyle bir ahlâk düzlüğüdür ki, her şey onun üstünde heykelleşir ve o olmadı mı karanlık basar ve ortada şekil diye bir şey kalmaz.

“Yârabbi, bugüne dek senden ne kadar istiğfar ettimse şimdi de istiğfarımızdan istiğfar ediyorum!” duasını eden velî, mutlak halisiyeti, samimiyeti, ihlâsı arayan ve kurduğu her pusu yıkıldıkça yeni bir pusu kazıcı riyakâr nefsinden şikâyet eden muhlistir.

İhlâs ile edilen her dua peşinen kabul edilmiş ve her tövbe, günahlarını sildirmiştir.

“Muhlisler, ihlâs sahipleri büyük tehlike karşısındadır” hadisi, İslâm ahlâkının dış münasebetler ve dış hayat ölçülerinde bir (alârm) işaretidir.

Hak için hakkı iptal caiz olduğu gibi, olduğundan başka türlü görünmenin de hak ve icap belirttiği yerler vardır. İhlâsı ahlâk da “mâvuzulaleh – konulması gereken yere” oturtmak gerekir. Yoksa her mübalâgada olduğu üzere onu ifrata vardırırsanız, insan, hem maddede ve hem mânâda donsuz gömleksiz kalır ki, bu hesapsızlığa ve şeytan hizmetine geçmeye varır. Ah, ey hakikat; sen bir ayarlamadan, âhenk akordundan ibaretsin!.. “Haddini aşan her şey tersine inkılâp eder – Seyyid Abdülhakîm Arvâs

RİYA

İhlâsın tam tersi riya, doğrudan doğruya münafık olmayan fertte de nefsin bir nevi süfliyet mesleği olarak yer edinebilir. Riyakâr, muhatabına hoş görünmek için lokomotife bağlı vagonlar misali, onun rayları üzerinde gitmeye meslekî bir zevkle mahkûm tip… Başkalarının “ene – benlik hizmetçisi, artık çiğneyicisi şahsiyet yoksunu…"

Bir de riyakârın temelsiz ve sahte teslimiyetine mukabil aşk ve hayranlık şeklinde tecelli eden bir eda vardır ki, biri ne nispetle kara ise öbürü o nispette ak… Birine ihlâs hasisliği, öbürüne de ihlâs cömertliği hâkim…

İsa Peygamber’in, zâniyeyi taşlayanlara “ömründe bu işi yapmamış olan taşlasın!” rivayetindeki hikmet “suret-i hak”dan görünenlerin riyasını ne parlak gösterir…

Bu mevzuda en bağlayıcı misâli Seyyid Abdülhakîm Hazretleri verdi. Bir gün karşısına geçip niçin cemaatle namaz kılmadığı sualine “riya olmasın diye” cevabını veren birine “bu da ayrı bir riyadır” buyurdular. Evet, toplu ibadetten kaçınan nefsin kendi kendisine riyası… Eğer o nefis bir nebzecik olsun, iman baskısı altında olmasa, tek başına namazı bile Allah’a karşı riya diye gösterebilir. Nitekim böyleleri de mevcuttur. İnanıp da namazı namaz için kılanların, ister cemaatla, ister tek başına riyaya düşmeyeceğini kestiremezler. Namazı başkalarına göstermek ve kılanların hali ile süfliyette her dereceyi aşan bir denaet… Meğer ki, inadına ve aksine düşmanlarına göstermek ve gafillere misal vermek olsun niyetleri… Her şey niyet ve ihlâs meselesi…

Riyakâr; yalanı vicdanına söyleyen ve onu kandırmaya bakan bir kandırılmış…

Riya olmasın diye tersine bir riya halinde günahlarını sergileyen ve buna “Melâmîlik” süsü veren gafiller, hem Melâmîliğin ne demek olduğunu bilmeyen, hem de şeytandan aldıkları teselli dersini ihlâsa nişane diye kullanan, nefs muhasebesi mahrumları…

Ayrı bir tarikat olmayan her tarikate dahil umumî bir meşrep belirten melâmet, işlediği günahı teşhir etmenin değil, her kötülükten kaçınmanın ve yaptığı her işi kötülük sayarak nefsten şikâyetçi olmanın mektebidir ve sahte melâmetlerin başı diye gösterilebileceğimiz, papaza günah çıkartmak rezaletini bir de hoparlöre bağlama ve ekrana aksettirme işidir.

Bir velîye soruyorlar: “Veli zina eder mi?” Mübarek zat riyadan o kadar uzak ve İlâhî “mekr – pusuya düşürme” ve cilveden öylesine korkaktır ki, şu cevabı veriyor: “Allah dilerse, evet!” Yani velî zina eder. Suali soranların edepsizliğine bakın ki, tecessüslerini “ya siz zina ettiniz mi?” demeye kadar vardırıyorlar ve şu cevabı alıyorlar: “Allah beni böyle imtihan etmedi.”

Sırasına ve yerine göre halktan kaçmanın veya halk’a hak talimciliğinde bulunmanın da riya koktuğu şekiller vardır; ve eğer halktan kaçılacaksa, bunu, halkın şerrinden korunmak için değil, halkı kendi şerrinden korumak için yapmak ve böyle bilmek lâzımdır.

YALAN

Allah’ın Resûlü’ne soruyorlar: “Mümin zina eder mi?”. Sükût buyuruyorlar. Soruyorlar: “Mümin yalan söyler mi?”. Cevap: “Mümin yalan söylemez!”. Bu sükût ve cevapta, yalanın ne demek olduğu bütün dehşetiyle ortada…

Yalan, hilkatin, dolayısiyle hakikatin bile bile tahrifidir ve Allah korkusu çeken mümin için imkânsızdır.

Kar ve yağmur altında bütün bir gün sözlüsünü bekleyen velîye “beklediğin adamın gelemeyeceği belli; hâlâ mı gözlemekte devam edeceksin?” diye sorulunca alınan karşılık: “Eğer sözleşme yerinden ayrılacak olursam onun yalancılığına hükmetmiş olurum; bunu yapamam!”…

Risatelete ermeden önce de O’nun sıfatı “Emin”…

Bir hadis âlimi, yeni bir hadis bildiği rivayet edilen bir insanı görmek için günlerce yaya yürüyerek o adamın yurduna gidiyor ve çiftliğinde onu uzaktan görüyor. Adam, elinde boş bir yem torbası, boşanan atını zaptetmek emelinde… Manzarayı gören hâdis âlimi, bu işte Şeriat ölçüsüyle bir kabahat olmadığını bildiği halde, “ben atını bile kandırandan hadis telâkki edemem” diyor ve geri dönüyor. İslâm’da doğruluk humması bu derecede…

İmza, inkârı kabul olmayan, fakat söz inkârı mümkün bir şey olduğu için verdiği sözü, imzaladığı senetten daha muhkem kabul edenler vardır. Böyleleri, hangi itikattan gelirlerse gelsinler İslâm ahlâkı içindedir.

Yalanın, bir de, hiçbir menfaat gözetmeyen hastalık biçimi, kandırma hastalığı şekli vardır. Bu biçimi ele alınmak gerektiği gibi, onun “Harp hud’adır” hadîsince makbul olduğu yerler de bulunduğunu düşünmek lâzımdır. Farkları akıl değil, vicdan tayin eder.

Yalancı, muşambadan tiyatro dekorlarındaki saray bahçesine davet ederken insan kafasını duvara çarptıran ve asfalt yol üzerinde çukur resimleri çizerek yolu engelleyen hakikat katilidir.

Kullarına doğruyu bulmaları için yalanı halkeden hakikat sultanı, Allah, gerçek hayata köprü olarak yalanların yalanı bu dünyayı ve en ulvî gaye olarak da onun yalanını çıkartma emrini verdi. Dünyanın doğruya benzer yalanlariyle yalana benzer doğrularını tahkik meşrebi içinde, dış yaşayışımızın bütün basit doğrularına yapışmak ve bütün basit yalanlarından arınmak borcundayız.

“Büyük Doğru”dan gelen nur aydınlığı içinde her işi doğru!.. İşte müslüman!..

“Büyük Doğru”ya sadakatiyle mümtaz ve her davranışında doğruya talip… İşte müslüman!..

Hadis meali: “Yarabbi, bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster!”…

 


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Ekleyen : Zekiye ?AKMAK    
Yorum : Bu dünya bir deniz, bir ummandır.Bu çalkantılı denizden geçerken ister yelkenlide ister trasatlantikte olalım,bize rahmet ve şefkat elini uzatan RABİMİN eli olmadan bizler bir hiçiz.Rabbim bizleri İhlastan, doğruluktan,güzel ahlaktan ayırmasın.AMİN...Allah'ın selamı üzerinize olsun.

 
Gıda... - Sayı 94
GIDA... - Sayı 93
MEVLİT... - Sayı 68
D?NYA... - Sayı 67
Tüm Yazıları

Son Eklenen Yorumlardan
 Adam olmak, içe doğru derinleşmek, hiç bir şey beklemeden kendini bilme ilminde ilerlemeye çalışmak,... Sinan AYHAN

 Fıtratımız gereği aslolana yöneliriz. Ne kadar doğru bir söz. Şüphe yok ki tebaa da fıtratı gereği a... Tebaa

 Çok teşekkürler proje ödevime çok yardımcı oldunuz.... Emine

 İnsan düşündüğü için değil sadece, bunun ötesinde öteleri merak ettiği ve her şeyin künhünü kurcalad... Sinan AYHAN

 Soru: "YouTube", "twitter", "Facebook", "instagram" gibi başlıkların altına listelenen kullanıcılar ... Sinan AYHAN


Cinayet, hırsızlık, fuhuş, içki, kumar ve uyuşturucu karışımından ibaret düzeni ambalajlayıp medeniyetin ta kendisi diye yutturmak isteyen “tek dişi kalmış canavar”a karşı hani, “iman dolu göğsümüz” vardı?
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Tevhid
Tasavvuf
"Tek"
Ön söz, öz söz, s(öz)-II
Allaha inanıyoruz!
Ön söz, öz söz, s(öz)-II


Yavuz Sert - Röportaj - Bir Müslü...
Ali Erdal - "Tek"
Kadir Bayrak - Veliler ordusundan
Sinan Ayhan - Malcolm bir kere "Al...
Sinan Ayhan - "Göklerle temasa geç...
Sinan Ayhan - Kıyas ve gidişat
Sinan Ayhan - Tapdukun kapısında B...
Necip Fazıl Kısakürek - Tevhid
Necip Fazıl Kısakürek - İtikad ve İman
Bedran Yoldaş - İşte biz böyleyiz
Mustafa Kınıkoğlu - "O"
Fatma Pekşen - Çıtırtı - Ev yerleşi...
Ahmet Mahir Pekşen - Esmâ-ül Hüsnâ
Dergi Editörü - Allaha inanıyoruz!
Site Editörü - Doksan dokuzun berek...
Gönüldaş - Hem affet
Necdet Uçak - Omzumuzdaki melekler
Necdet Uçak - Kurân dağa inseydi
M. Nihat Malkoç - Buz tutmuş karanfill...
Hızır İrfan Önder - Şiire dair
Hızır İrfan Önder - Karabağ
Ayhan Aslan - Öfkezede
Mehmet Balcı - İnsan name
Mehmet Balcı - Köylüyüz
Muhsin Hamdi Alkış - Deliller
Kubilay Ertekin - İbâdetsiz inanç düşm...
Halis Arlıoğlu - Vefa
Ahmet Değirmenci - Keşmekeş
Oğuz Askan Kocagöz - Kıyam
Kürsü Kainatın Efendisi - “İmam-ı Kastalanîden...
Murat Yaramaz - Belgesel
Murat Yaramaz - Mâlik
Murat Yaramaz - Seni saymazsak
Kenan Aydınoğlu - Yoxdan var eylə...
Işın Erenoğlu Üstündağ - Tasavvuf
Rafiq Oday - Keşik çəkir
Rafiq Oday - Gözəl, nə ...
Ferhat Nitin - Fehrarengiz şeyler
Harun Ekici - Ekim
Hakan Karahan - Yunus Emre
Mehmet izzet Gülenler - Ön söz, öz söz, s(öz...
İsmail Güçtaş - Tertemiz
İsmail Güçtaş - Eşyanın dilinden red...
Recep Şen - Denizin şiiri
İlahə İmanova - Qıskanıram
Figen Ketenci Evren - Trakya kızı / Istıra...
Mevlüt Yavuz - Ayıramazlar
İbrahim İlyaslı - Məni bu qə...
Erkan Karakaya - Beni bul...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 5065879
 Bugün : 2999
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 456818
 Bugün : 62
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 59
 99. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 1
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 13
Son Güncellenme: 16 Ocak 2019
Künye | Abonelik | İletişim