Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     2732 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Korku ve Sevgi
Kürsü Nizam

  Sayı: 56 - Nisan / Haziran 2007

Müslümanda korku, sevgiyle karışıktır. Hiçbir garaz ve riyaya bağlı değil, sâf ve hasbî...
"Allahım, ben sana cehennem korkusuyla tapıyorsam beni cehennemden çıkarma; ve eğer cennet tamahiyle tapıyorsam cennete alma!" diye dua eden velî meseleyi çözmüştür.
Vahşi bir nefs emniyeti içinde sonunda hiçbir kaygısı olmayan ferdin hali (emn) nasıl küfürse, ezici bir korku altında âkıbetinden ümit kesenin hali de (ye's) yine küfür... Her şey dönüp dolaşıp çifte kanatlar muvazenesinde karar kılıyor.
Allah, kullarını cehennem azabı için yaratmış olsa (hâşâ) onu yine seveceksin!.. Cennet nimeti için yaratmış kabul etsen, yine korkacaksın!..
İslâm'da "beynel havf verreca" tabir edilen (korku ile ümit arası) bu hal ahlâkımızın müdir noktalarını belirtir ve Allah'ı, şan ve azameti icabı, hem korkuların, hem de sevgilerin en büyüğüne lâyık gösterir.
Kaldı ki, "rahmetim gazabımı geçti" buyuran Allah, azabının rahmet olduğunu belirtmiştir.
İmam-ı Rabbanî "Allah bana kahriyle tecelli etti; kahırdan başka bir şey göremedim; rahmetiyle tecelli etti, rahmetten başka bir şey göremedim." buyuruyor.
MERHAMET
Hristiyan Batılılar İslâm'da merhamet duygusunun eksikliğinden dem vururlar. Bu görüş, fotoğraf camında bütün siyahların beyaz ve beyazların siyah görünmesi çapında bir ters tecelli...
Hazret-i Ebu Bekr'in duası: "Yârabbi, benim vücudumu Cehennem'de o kadar büyüt ki, başka kullarına orada yer kalmasın!" Bu mu İslâm'da merhamet eksikliği?..
Bazı illetlilerin hastalıklarını üzerlerine cezp edip yatağa düşen ve can veren velilere ait menkıbelerle dolu tasavvuf kahramanlarının, her damlasında kâinatın kurban olduğu göz yaşları... Bu mu İslâm'da merhamet eksikliği?..
Bütün bunlara karşılık merhameti de, sırrîliği de sun'î Hristiyanlığın, yine İslâm'ı yavan, açık ve sırrîlikten yoksun olmakla suçlamalarına şöyle mukabele edebilirsiniz: "Yine akı kara göstermekte ısrar ediyorsunuz. İslâm'da sırrîlik, gizlilik, o kadar kesafettedir ki, ışığı gözü kör etmekte ve her tarafı kapkara göstermektedir. İslâm'da gizlilik, gizliliği bile gizleme mertebesindedir. Sizdeyse sun'î gizlilik açıktadır. İslâm'da her şeyin açık ve yavan görünmesi de, kapalı ve cevherli olmanın peçesidir. Tıpkı gıdanın baş unsuru olan yavan ekmek gibi... İslâm pastanın kendisidir ve üzerinde ziynet nakışlarına ihtiyacı yoktur."
Çölde bir ateş yakıp yanı başında emekleyen yavrusuna çorba pişirmekte bir kadın... Allah'ın Resulü oradan geçmektedir: "Ey Allah'ın Resulü ben bu çocuğu ateşe atabilir miyim?"... "Atamazsın!", "Ya Allah kulunu nasıl cehenneme atar!"... Ve Allah Resulü'nün mukaddes gözlerinde bir çift damla... İşte sır idraki!..
"İslâm'ın Yayılışı Tarihi"nden bir sahne: Papaz, darağacının dibinde sırasını bekleyen bir mümine der: "Asılmak üzeresin! Birkaç dakika sonra senin için ne gün ışığı var, ne de gökyüzünde tek bir yıldız. Bari hak dine gel de kurtulmuş olarak git!" Müslüman neş'e içinde cevap verir: "Bana bu fırsatı verdiğin için sana minnet borçluyum; asıl ben sana hak dini telkin edeyim de sen kurtulmuş olarak kal ve ben kurtulmuş olarak gideyim!"... İslâm'da dâva ahlâkı, gayr için fedakârlık ve imanına sadakat mertebesi...
FÂRİKALAR
Frenklerin (nüans) dediği; iki benzer renk arasındaki incelik gaamıza, ton farklarını mefhumlaştırıcı bir kelime var. Bu kelimelerin "gaamıza" tabirinde bulduğu nihaî anlamiyle, incelikler dini İslâm'da kıl payı fark içinde mahiyet değiştirici ve kötüden iyiye geçirici ahlâkî ölçülerden misaller veriyoruz: İyi ve kötü, çirkin ve güzel yan yana... İlki çirkin, ikincisi güzel...
İnat – Sebat...
Gurur – Vakur...
Taazzum – Heybet...
Hasislik – Hesabîlik...
İsraf  – İbzal...
Haset  – Gıpta...
Nefse güven –  İrade...
Acele  – Gayret...
İntikam – Hak aramak...
Cür'et  – Şecaat...
Zillet  – Mahviyet...
Falcılık  – Hayra yormak...
Tereddüt  – Teenni...
Lâfazanlık  – Hikmetli söz...
Tecessüs  – Tahkik...
Saklanmak  – Örtünmek...
Yılışmak  – Halleşmek...
Zoraki katlanmak  – Sabır...
Taklit  – Tedkik...
Yılgınlık  – Teslimiyet...
Yüzgöz olmak  – Ünsiyet...
Ham heyecan  – Hassasiyet...
Cehalet  – Meçhule hürmet...
Özenti  – Zerafet...
Dalkavukluk  – Hakkı tasdik...
Oburluk  – Nimete hamd...
Kasavet  – Hüzün...
Meskenet  – Tevekkül...
Gıybet  – Tenkit...
Kavga  – Mücadele...
Kahkaha  – Tebessüm...
Kızmak  – Hak için hiddet...
Şımarmak  – Hamdetmek...
Böbürlenmek  – Nimeti dillendirmek...
Peltelik  – Yumuşaklık...
Süspüs  – Temizlik...
Şatafat  – Sadelik...
Taşkın hürmet  – Yerinde saygı...
Yobazlık  – Hakka bağlılık...
Göz yummak  – Affetmek...

İşte sevimli bir rakam olan 40 adediyle birinin altında şeytan öbürünün üstünde de Rahman tecelli eden ve sahte bir andırış içinde aykırılık belirten, karşılıklı iki sıra ahlâk verisi... Her şey hududu kıvamı içinde... Fârikaları ayıklayabilecek göz de kalpte...
Hadis meali: "Müminin ferasetinden kaçınınız; o Allah'ın nuriyle nazar eder!" Ahlâk da kalpte, fikirle iç içe İlâhî bir nur... (Ahlâk bölümü bitti)


HASTA

Hayretler içindeyim! Biri yolda düşüp bayılsa, koşarlar, kaldırırlar, eczaneye, hastaneye, bir yere, bir tarafa götürürler. Körün, sağırın, çolağın, topalın, şunun, bunun, teker teker bir hastalık teşhisi ve devâ merkezi var... Böyleyken küfür hastalığının dispanseri yok... Çünkü kâfir iki ayağı üzerinde durabilmektedir; gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği, aklının işlediği sanılmaktadır. Ah o göz ki, görmeye, o kulak ki, işitmeye, o akıl ki, düşünmeye perdedir; ve bunların sahibi sıhhatte bilinmekte... Öbür hastalar da kim oluyor? Yok mu hastaları, bu öldükten sonra ölmeye gidecek çaresizleri kurtarmaya bir çare?.. Nerede bunlara mahsus sıhhî imdat otomobilleriyle garajları dolu büyük cemiyet (agora)sı?..


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henüz yorum bırakılmadı...
 
Gıda... - Sayı 94
GIDA... - Sayı 93
MEVLİT... - Sayı 68
D?NYA... - Sayı 67
Tüm Yazıları

Gelecek sayı konusu (98): İNTERNET


Son Eklenen Yorumlardan
 Sevgili Sehrzad, kalbinin değer kattığı sıcacık yorumun, okuduğum günün en güzel hediyesi oldu. Varl... Işın Erenoğlu Üstündağ

 Sehrzad da derki; bir canlının hayatı, yaşamı anlamlandırmaya çalışması ve yüreğine sığmayan duygul... Sehrzad davudi

 En azından "doğru tarafta olmak" nasıl bir nizam köpürtür... "Geride kalıyor olmak" faslını konuşaca... Sinan AYHAN

 "Demek ki, zaten aslında ve lûgatta bir kavmin ruhunu dayadığı iman kaynağı mânasına gelen ve son za... Sinan AYHAN

 Hocam, kaleminize sağlık, işin ruhunu etraflıca veren, hoş bir yazı olmuş... Allah razı olsun... Güç... Sinan AYHAN


Tüm gazetelerimizin toplam tirajı, 70milyon nüfusa karşılık, 3,5 milyon…
Elâlemin memleketinde tek gazete bile çift rakamlı tiraja sahip. Mesela Japonya’da günde 13 milyon satan gazete var.
Bizde nüfus artıyor, gazete tirajları yerinde sayıyor, hattâ azalıyor. Demek ki “basın” diye piyasaya sürülen kâğıt parçalarına millet güvenmiyor. Bu güvensizliğe rağmen basından ödleri kopanlara yazıklar olsun!
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Milliyetçilik
Doktor anne
Türk teşkilâtlanma kabiliyeti ve kapasit
Çamurdan kale
Türkün halelendiği ufuk, istikamet...
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
Dergi fuarındaydık
Aydınlar üzerine
Türk teşkilâtlanma kabiliyeti ve kapasit
Milliyetçilik


Yavuz Sert - Keyif verici cümlele...
Ali Erdal - Türk teşkilâtlanma k...
Kadir Bayrak - Ertuğrul Gazi
Sinan Ayhan - Türkün halelendiği u...
Sinan Ayhan - Arşetip: eşyaların b...
Necip Fazıl Kısakürek - Milliyetçilik
Bedran Yoldaş - Filistin
Fatma Pekşen - Fatmalar ve diğerler...
Ahmet Mahir Pekşen - Sarhoşun saygısı
Ahmet Mahir Pekşen - Sarmaşık günaydını
Dergi Editörü - Dergi fuarındaydık
Site Editörü - Kardelen IX. uluslar...
Mehmet Hasret - Körbaykuş
Gönüldaş - "Ümmetim kötüde itti...
Necdet Uçak - Uyku
Necdet Uçak - İmtihan
Mustafa Büyükgüner - Taşlar dile geldi
M. Nihat Malkoç - Kudüs terennümleri
Hızır İrfan Önder - Az-öz
Ayhan Aslan - Karikatür
Ayhan Aslan - Babam
Ahmet Çelebi - 15 Temmuz
Gelecek sayı konusu -
Vural Gündüz - Çamurdan kale
Muhsin Hamdi Alkış - Türk milletinde devl...
Kubilay Ertekin - Çıban başı
İbrahim Şaşma - Kudüs mektubu
Halis Arlıoğlu - İnanç ve milli irâde...
Halis Arlıoğlu - Can Azerbaycan
Erdem Özçelik - Doktor anne
Mahir Adıbeş - Şahit
Kürsü Kainatın Efendisi - Giyim
Murat Yaramaz - Vicdan
Murat Yaramaz - Belki
Murat Yaramaz - Tavsiye
Tamer Uysal - Aydınlar üzerine
Harun Ekici - Unutmak
Hakan Karahan - Mevlânâ
Zaman Yolcusu - İki soru
Konyalı - Bir anma gününden rö...
Enes Yeşil - Kıyamam
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 4697770
 Bugün : 214
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 445275
 Bugün : 1
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 101
 97. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
Son Güncellenme: 7 Ağustos 2018
Künye | Abonelik | İletişim