Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     2050 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

TÜRKİYE, ERGENLİK ÇAĞINI MI YAŞIYOR?
Mustafa Büyükgüner

  Sayı: 65 - Temmuz / Eylül 2010

İnsanlar doğar, ergenlik çağından geçerek büyür, olgunluk dönemini geçirirler. Sadece insanlar mı, yeryüzündeki bütün canlılar bu evrelerden geçiyorlar. Ama insanınki farklı... İnsana verilen irade ile iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneğine sahip olması, hayatının belli basamaklarını teşkil eden bu dönemlerde karakterinin gelişimini de etkilemekte... İradeye sahip olmanın elbet böyle küçük külfetleri de olacak.

İnsan karakterinin daha anne karnındayken oluşmaya başladığını ve bebeğin yaşını tamamladığında neredeyse karakterinin tamamının oluştuğunu bilim adamları söylemekte. Bir yaşında oluşan bu karakter, işlenmemiş bir cevher; ham... Bu ham cevheri alıp, onu işleyerek âdeta 24 ayar altın haline getiren en önemli etken ergenlik çağı değil midir?.. Çekilen çileler, yaşanan metafizik buhranlar bu karaktere şekil veriyor asıl.

Hepimiz kendimizden, kardeşimizden, arkadaşlarımızdan veya çocuklarımızdan biliriz. Ergenlik çağına giren bir genci idare etmek, onu kazasız belâsız yönetmek, sakin bir limana sürmek çok zordur. Anne baba ile çocuk arasında yaşanan en büyük kavgalar bu dönemde başlar ve bu dönemdeki yanlış iletişimin etkisi görülür. Aynı zamanda bir insanın ileriki yaşlarında aldığı veya alamadığı kararlarda, yaptıkları veya yapamadıklarında hep bu ergenlik çağının olumlu ve olumsuz yansımaları görülür. Parlak bir çocukluk geçiren pek çok arkadaşının ergenlik dönemindeki sorunları sebebiyle geleceklerini kararttıklarını herkes çevresinden görmüştür. Çünkü ergenlik çağında insan, isyankâr, çevresinde olup bitenlerden kopuk, kendi içine kapalı, etrafıyla sürekli didişen ve günü gününü tutmayan; bu gün söylediği ve yaptıklarının tam aksini ertesi gün söyleyen ve yapan bir karaktere bürünüyor. Yaşanılan sıkıntılar, çekilen çileler, en çok ergenlik döneminde etkisini gösteriyor.

Tıpkı insanlar gibi devletlerin de çeşitli evrelerden geçtiklerini, doğup, ergenliğe erişip, olgunlaşıp, ihtiyarlayıp sonra da tarih sahnesinden silindiklerini söyleyebiliriz. Kimi devletler bu evreleri bir insan ömrü kadar zamanda yaşarken, kimi devletler için ise yüzyıllarca süren uzun ömürler oluşabiliyor. Meselâ Osmanlı İmparatorluğu... 600 yılı aşkın bir süre içerisinde doğup büyüyen, gelişen, olgunlaşan ardından ihtiyarlayıp çöküşe geçen bir kader yaşadığını, şimdi biz dışarıdan baktığımızda görebiliyoruz. İnsanda olur da, temel unsuru insan olan devletlerde ergenlik dönemi olmaz mı?.. Devletler de ergenlik dönemlerini çeşitli buhranlar ve bunalımlar ile geçiriyorlar. Bu gözle baktığımızda fetret devrinde yaşananların da Osmanlı İmparatorluğu'nun ergenlik dönemidir diyebiliriz meselâ..

Aynı gözle bu günlerde ülkemizde yaşanan gelişmelere baktığımızda, devletimizin de sanki bir ergenlik döneminden geçtiğini söyleyebiliriz. Son 510 yılda yaşananlar, öncelikle iç siyasetteki çalkalanmalar, başta Susurluk ve Ergenekon davaları olmak üzere bir tarafın diğer taraf üzerinde vesayet ve baskı kurmaya çalışması ve tasfiye tartışmaları, yaşanan ekonomik krizler, devleti yöneten kurumlar arası kavgalar, hukukun kirlenmesi, etnik sorunlar, alt kimlik üst kimlik kavgaları, sürekli anayasanın değiştirilme çabası... Sonra dış politikada yaşananlar, Avrupa Birliği'ne girmek için bir ileri bir geri adım atmalar, komşularla kavgalı ilişkiler, Kıbrıs ve Ermeni meseleleri, Amerika'nın Irak'ı işgalinde bir türlü safını belli edememe ve en son İsrail ile yaşanan sorunlar... Türk devleti, hem yerel hem de uluslararası politikalarında bir yere varmak, bir şeyler yapmak isterken; hep kendisine çelme atıyor, kendi bindiği dalı kesiyor, kendi kaynaklarına sırtını çeviriyor ve kör topal yoluna devam ediyor. Tıpkı çocukluk çağından ergenliğe ulaşan bir insan gibi... Ülke olarak bir ergenlik döneminden geçtiğimiz söylenebilir. Hem iç politikada hem dış politikada zaman zaman birbiriyle çelişen politikalar ancak bu ergenlik dönemi sanrıları ile anlatılabilir.

Ergenlik dönemi aslında insanlar için bir yol ayrımı... Kimileri bu dönemde pişerek sağlam bir karakterle hayatına devam ederken kimileri ise, bu dönemi atlatamadıkları için olgunluk dönemleri başarısızlıklarla dolu oluyor. Yanlış kararlar, tercihler hep bu dönemin ürünü. İnsan en fazla ergenlik döneminde dış etkenlere açık oluyor. Hayatının yol ayrımında yaşayan bir insan için bu dönem, aile bireyleri, arkadaş çevresi, hocaları rol model olarak karşısına çıkıyor. Rol model olarak kabul edilen bu insanların yönlendirmeleri, yaşadığı sorunlara buldukları çareler ileriki dönem karakterinin oluşmasını da etkiliyor. Bu dönem kurulan ilişkiler, tanışılan arkadaşlar ömür boyu unutulmuyor, çünkü insan en çok bu dönem bir "Yol gösterici"ye ihtiyaç duyuyor. İnsanlar gibi, devletler de böyle bir "Yol gösterici"ye ihtiyaç duymakta...

Her devletin, tarih sahnesine çıktıktan sonraki bu ilk yalpalanmalarında, devleti çekip çeviren, politika üreten fikir adamları, evliyalar, bürokratlar ve generalleri yani kısaca "Yol gösterici"leri bulunur. Hem batıda, hem doğuda... Hem müspet, hem menfi... Bu yol göstericilerin karakteri devletin karakterini de etkiliyor.

Şimdi şu tespitlere dikkat etmenin zamanı:

"Batılı olmanın ilk şartı, Batı'yı, işte, frak gömleği altında kanser yarası gizleyen bu iç haliyle görebilmektir ve onu böyle görebilen gerici Doğulu, ona maymunca hayran, ilerici Doğula'dan daha Batılıdır. Feda ettiği ruh ve şahsiyetin sembolü halinde millî şeref çelengini Batılı'nın boynuna lâyık gören Doğuyu, başta mutlak kurtuluş yolu İslâm ve etrafında bin bir bâtıl din, topyekûn kurtarmak için, (Gandi)vari (pasif) mukavemet örneklerine değil, iç ve dış dünyalarını anlamış; ve sahte oluşlarla sahte oldurucuları tanımış büyük aksiyon kahramanlarına ihtiyaç vardır ve Büyük Doğu işte bu kahramanları yetiştirmeye mahsus tezgâhın ismidir." (BATININ İKİ YÜZÜ)

"Bizde bugüne kadar gelen hiçbir kadrolaşma hareketi yoktur ki, haysiyetli bir ideolocya örgüsü dokuyabilmiş ve bu bakımdan kendisini millete sindirmiş ve benimsetmiş olsun..." (PARTİ)

"Böyle bir dünyanın doğmak üzere olduğunu; ve bütün medeniyet dünyası bütün dâva ve aks-i dâvaları içinde son tekevvün buhranlarını çekerken, bizim biricik kurtarıcı sistemi kendi öz cebimizde kaybettiğimizi bilelim; ve Garp döne dolaşa, bizim kaybettiklerimize gelmeden, biz, dönüp dolaşmaksızın onu kendimizde arayalım." (DOĞAN DÜNYA VE BİZ)

"Anadolu'nun yine 68 yıldır beklediği, böyle bir Anadolu görüşü ve en üstün milliyetçilik halindeki böyle bir Anadoluculukla, ona, kendi kendisini, kendi ukdesini, kendi kökünü gösterecek, kendi özünü ve sırlarını çözmeye ve dostlarıyle düşmanlarını tanıtmaya memur, büyük fikir hamlesidir. (...) "Olmak mı, olmamak mı; işte bütün mesele!.." (ANADOLU)

"Vazifemiz, seni mân â dolandırıcılarının derhal gözlerini çıkaracak kadar keskin bir noktaya dikmek, ön plâna çıkarmak; ve "Efendimiz sensin!" diye sana 27 yıl söylenen yalanı gerçekleştirmektir!" (ANADOLU GENÇLİĞİNE)

"Her şey gibi tarih ölçümüz de gösteriyor ki, bir tarihin bittiği ve bir başkasının başlamak üzere bulunduğu fasledici çizgi üzerindeyiz. Yalnız bu çizgiyi görmek, tedbirlerini de bulmaktır. Bu çizgi üzerinde 'icra-yı hükümet' ya hep, ya hiçe varır. Hep için duadayız." (FASLEDİCİ TARİH ÇİZGİSİ)

"Şahsiyet köküne bağlı büyük politikası olmayan milletlerin bayrağını, müttefiki de olsa Batı insanları her vesileyle yırtar; şahsiyet ve millî politika sahibi olanlara da bayrağıyla selâm verir." (MİLLİ POLİTİKA)

"Bize dünyanın en kokmuş, çürümüş ve azmış cemiyetini teslim ediniz; taahhüt ediyoruz ki, o cemiyet, İslâm ideolocyasının sonsuz ruhu sindirilinceye kadar, sadece İslâm adaletinin kışrındaki ölçüler tatbik edilmekle, göz açıp kapayıncaya kadar kurtuluş, dış yapıda gerçekleşecektir." (İSLÂM VE ADALET)

"Başında şapka değil, isterse kavuk bulunsun, şahsiyetini politikasına, ekonomisine, ve bütün cemiyet ölçüsüne kadar sindirmiş bir millet, hele bizim nazik coğrafya sahamızda oturacak olursa, Amerikalısı da, Moskofu da, onun bayrağını selâmlamak ve haklarını doğrulamaktan başka bir şey yapamazlar." (ÇARE)

"Bugün ruhî, ahlâkî, siyasî, idarî, iktisadî, harsî buhranımızın köklerinde Yahudi mikrobundan başka bir şey aramamak gerektiği şuuru altında, son derece medenî, yâni İslâmî bir harekete muhtaç bulunuyoruz." (DÜNYAYI YAHUDİ GÜDÜYOR!)

Bu tespitler, Üstad Necip Fazıl'a ait. Ergenlik Döneminden geçen, genç nüfusu ile birlikte, gençlerin yaşadığı ruh î ızdırapların belki de en büyüğünü yaşayan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne her şeyi yerli yerine oturtan tespitleri ile böyle bir "Yol Gösterici"nin nasip olması Allah'ın bir lütfu değil midir?..

Öyleyse dava, devletimizi onun eteğine bağlamak olmalı değil mi?..

 


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henüz yorum bırakılmadı...
 
Nefes... - Sayı 96
Bir Naim Süleymanoğlu por... - Sayı 95
Budinden Yemene sazım çal... - Sayı 94
Türk Budun(u)... - Sayı 94
Tüm Yazıları

Gelecek sayı konusu (97): Bu sene 737.si yapılacak Ertuğrul Gazi İhtifali'nden hareketle TÜRK TEŞKİLÂTLANMA KABİLİYETİ...


Son Eklenen Yorumlardan
 Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.O güzel yerler de bir gün sevdiklerimizle buluşacağız... ... BİRSEN YURTSEVER

 necdet amcacıgım.emeğinize kaleminize sağlık... BİRSEN YURTSEVER

 cox mənalı bir şerdir. cox sağ olun. her birinize teşekkür edirəm. ... ruslan

 Məhəbbətsiz ömür sürən kimsədən-Bir aşiqin məzar daşı yaxşıdır.... Ulduz Qəzvini

 Güzel yorumlarla, günüme güneş olan herkese, çok teşekkür ederim. Ne mutlu ki, okuyanlar, mısralara... Işın Erenoğlu Üstündağ


Kalem, İlahi Kelam’ın yazılmasına ve yayılmasına, yani insanın iki dünyasının da saadetle olmasına vasıta oluyor.
Kalem, insanın iki dünyasını da mahveden bâtıl fikirlerin yazılmasına ve yayılmasına alet edilebiliyor…
Kalemle kazığın şekil olarak birbirine benzemesini bir inceliğe işaret olarak göremez misiniz?
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
İnsanın içindeki Hanifliğe ve Ümmiliğe ç
Boya sandığı
MƏHƏBBƏT
Başyücelik emirleri - Vatandışı
MƏHƏBBƏT
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
Kudüs
Vade doldu hanım gitti


Yavuz Sert - Kudüs... Ey Kudüs
Yavuz Sert - Prof. Dr. Ömer Faruk...
Ali Erdal - Kudüs
Kadir Bayrak - Müminleri Emiri: Hz....
Kadir Bayrak - Aynadaki yüz: Mehmed
Sinan Ayhan - İnsanın içindeki Han...
Sinan Ayhan - Can feda...
Bedran Yoldaş - Her yer Kerbelâ
Fatma Pekşen - Peçe
Ahmet Mahir Pekşen - Mescid-i Aksa -Kudüs...
Dergi Editörü - Kudüsü tefekkür
Site Editörü - Kolayı tersten okuma...
Mehmet Hasret - Devletler kuran, dev...
Necip Fazıl - Başyücelik emirleri ...
Necdet Uçak - Kudüs
Necdet Uçak - Kendini hesaba çek
Necdet Uçak - Muhacire ensarız biz
Mustafa Büyükgüner - Nefes
Ayhan Aslan - Hakikat
Ayhan Aslan - Zındık
Ayhan Aslan - Hesap günü
Mehmet Balcı - Susmam ben
Mehmet Balcı - Taşlama
Ahmet Çelebi - Kudüste bir çocuğum
Gelecek sayı konusu -
Vural Gündüz - Boya sandığı
Mustafa Gül - Mekkenin fethinden ç...
Kubilay Ertekin - Rahatizm ve ötesi
Halis Arlıoğlu - Zeytin dalı ve bana ...
Halis Arlıoğlu - Anlayana izafe
Ahmet Değirmenci - Şehadet türküsü
Ahmet Değirmenci - Bir yangındı işte
Kürsü Kainatın Efendisi - Giyim
Er Tuğrul - Kudüs nereden başlar...
Er Tuğrul - Kutlu kıyam
Murat Yaramaz - 6 gün savaşları
Murat Yaramaz - Naci El Ali
Murat Yaramaz - Kan
Murat Yaramaz - Kirli
Murat Yaramaz - Küsme işareti
Işın Erenoğlu Üstündağ - Gün gelir de, hayatı...
Ekrem Esad Altan - Bir oyun oynanır, oy...
Tamer Uysal - İlgisiz bilgililer, ...
Harun Ekici - Hüzün
Şevket Karayiğit - Kudüsün anlattıkları
Hakan Karahan - Bu cemiyetin - Süley...
Harika Ufuk - Birlik beraberlik ka...
Astan QASIMOV - Gəldim
Əlişad CƏFƏROV - Qayçıquyruq qaranquş
Şəfa VƏLİYEVA - Güldüm… Gülüşüm d...
Şəfa EYVAZ - MƏHƏBB'...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 4406476
 Bugün : 1178
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 437420
 Bugün : 32
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 82
 96. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 11
Son Güncellenme: 5 Şubat 2018
Künye | Abonelik | İletişim