Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 30 Yaşında!..       
Muhteşem kadro
Ali Erdal
Yepyeni bir başlangıç ve her şey çok güzel... Bir bahar günü...

"Yüce Lider" ve etrafında kadrosu... Yüzler gülüyor, gözler parlıyor... Kenetlenmiş eller havada... Halk alkışlıyor... "Yüce lider" emrinde, millet ve memleket için çalışan "gönüllü neferler"... "Pazara kadar değil, mezara kadar"...

Demek ufukları mezara kadar. Ölünce her şey bitiyor mu?

Bir süre sonra menfaatler çatışmaya başlayınca imalı tenkit ve sitemler başladı ufak ufak... Ardından "liderimizin maşallahı var ama çevresi onu yanıltıyor" mırıltıları yükseldi... Benim gibi biri varken... Sonra ikinci adam adayları etrafında öbekleşmeler başladı. Lider sayesinde mevkilere konan ve cepleri dolanlarla, isyana hazırlananlardan menfaat umanların, yani menfaat için kraldan fazla kralcı olanların dalaşmaları, gizli çekişmeyi faş etti. Umduklarını bulamayanlar, tarafları kışkırttı. İsyanın başarılı olacağı anlaşılınca, âsilerde öne geçme yarışı başladı. "Yeni oluşumun lideri benim!". Kendisine karşı kurulan ittifaklar ve sertleşmeye başlayan söylemler, "karizmatik lideri" harekete geçirdi. "Bu çöplüğün horozu benim"... Karşılıklı atışmalar... At izi, it izine karıştı. Karşılıklı, "açtırmasın benim bayramlık ağzımı" tehditleri... Ben onun cemaziyülevvelini bilirim... Sırça köşk-te oturanlar, başkasına taş atmasın... Halkın karşısında ağızlar kulaklarda birlik beraberlik fotoğrafları, alttan alta kıran kırana mücadele... Güçlenene kadar böyle...

Ve gün geldi, kılıçlar çekildi... "Pazara kadar değil, mezara kadar" nutukları, mâzide kalmıştır. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir... Dâvâya bağlılık yeminleri ve "kuruluş felsefesi" övünmeleri, "kardeşlik ve dâvâ arkadaşlığı" hamâseti, nefsanî çatışmaların altında ezilmiştir. "Dün dündür, bugün bu gün"... "Genç, dinamik, çözüm üretici muhteşem kadro" iddiası, yeni oluşumun sakızıdır şimdi. Birileri artık köşesine çekilmeli ve gençlere imkân tanınmalı... Müjde milletim, "muhteşem kadro" geliyor! "Her şey güzel olacak"...
  »Devamı

Sünnet edebi
Necip Fazıl
Bu bahis, mücerret ahlâkın müşahhas plânını gösterici ve İslâm'ı bütün renkleri ve çizgileriyle billûrlaştırıcıdır.
Her şeyi Allahtan getiren Resuller Resulünün sünnetleridir ki, İslâmî edebin tek eksiği olmayan manzumesidir ve bu manzumeyi yakından görebilmek için onu sınıflara ayırmak lâzımdır.
Fikir sancısı çekenlere duyurulur
Dergi Editörü
"Yüreğimizin sesini titreten, âdeta bam telimize dokunan konuları sayfalarına taşıyor Kardelen. Hassas zamanlarda olması gerekeni söylemeli dergilerimiz. Kardelen, bu duyarlılığı sürekli canlı tutuyor." (Mustafa Uçurum, dunyabizim.com, 23.02.2021)
107. sayımız için kaleme alınan bir değerlendirme yazısında sarf edildi bu cümleler. İtiraf etmek gerekirse, bu sesi duymak için uzun bir zaman bekledik, gayret sarf ettik. Mustafa Bey'e kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür, bu imkânı bahşeden Allah'a hamd ediyoruz.
Anadolu irfanının kaynağı
Site Editörü
Bir konu hakkında heyecanla söyledikleriniz karşı tarafa samimi gelmediğinde muhtemel tepki "bana edebiyat yapma" şeklinde olabilir. Geçen zaman içinde nasıl böyle bir deyim oluşmuş bilmiyorum ama "edebiyat" kavramı bize tam da aksi bir şeyler söylüyor. Kavramın edep ve âdapla olan ilişkisi çok açık. İngilizcesi "literature", orada kelimenin kökü "letter" yani harften geliyor. Görüldüğü gibi Batı'da zahiri bir ilişki söz konusu letter-literature, bizde ise zahirde harfle ilgisi olmayan bir kavram harflerin dünyasına isim olmuş.
Bir derdi olan adama...
Gülşen Ayhan

Bıçak İsmail’i kesmedi, teslimiyetin anahtarı İsmail’di ve bıçaklar İsmail’in suretini görür görmez metal suretinden sıyrılıverdi. Teslim olan kurtuluşa erer, teslim olan kuyulardan, yaralardan ve balık midesinden sonra elbet feraha erişecektir; yeter ki duasını, yeter ki insan oluşunu ve yeter ki verdiği sözü unutmuş olmasın... Bunları unutmadan erişilebilecek nice ramazanlar, nice kurbanlar, nice bayramlar, bayramlıklarını giymiş de gelmiş gibi girsin evlerimizden içeri… 

Vesair
Altan Atan

Sen, “Rüzgâr doğuya doğru esti” dediğin vakit, ben de “Tabii, doğuya doğru esti” derim çünkü istemem benim aklımın rüzgârda değil de denizde olduğunu bilmeni. Ne sen benim denize alışkın düşüncelerimi anlayabilirsin ne de ben anlamanı sağlayabilirim…

Dostum, sen benim dostum değilsin, ama nasıl anlamanı sağlarım bunu? Benim yolum senin yolun değil, yine de birlikte yürürüz, el ele.(Halil Cibran)

Röportaj - Muhammed ...
Kardelen Dergisi

Bu sayımızın konusu “SÜNNET” hakkında, Muhammed Emin YILDIRIM hocamızla sohbet ettik.


Kürsü Kainatın Efendisi

(Mucize bahsi devam ediyor)

 

Mucizeleri içinde bir çeşidi de az yemeği çoğaltmalarıdır.

Buhârî ve Müslim yoliyle Câbir Hazretleri:

–Allahın Resulü, Hendek gazâsında bulunuyorlarken, zevceme sordum: “Yiyecek bir şeyimiz var mı? Allahın Resulü açlıktan mustarip bulunuyorlar!” Zevcemin bir miktar arpası varmış… Değirmene koyup çekti. Bir de koyunumuz vardı; onu da kesip pişir...

Olaylara bakış - 108
Muhsin Hamdi Alkış

Zamanın İvmesi

Peygamberimiz (SAV) bir hadisi şeriflerinde:

“Zaman öyle yaklaşır /peş peşe gelir / hızlanır ki, bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur.” (bk. Tirmizi, Zühd,24) buyuruyor.

Ahir zamanda, zaman daha hızlı akacak… Zamanın içinde hapsolmuş varlıklar olan bizlerin ve tüm varlığın bunu fark etmesi mümkün mü?  Esasen zamanı da ölçemiyor sadece vakti ölçüyoruz. D&uum...

Tıbb-ı Nebevî
Vildan Poyraz Coşkun

Peygamber Efendimizin hadis ve sünnetleri, insanca yaşamak için elimize verilmiş kıymetli bir kılavuz niteliğini taşımaktadır. Biz Müslümanlar Hz. Muhammed (sav)’ı Tabib-i Kulub olarak biliriz. Tabib-i kulub, ruhları kararmış insanlığa tekrar hayat veren, gönül aydınlığını ve ebedî kurtuluşu getiren demektir. Hayatın her alanını aydınlatma mahiyetinde olan bu hadislerin içerisinde, tıbbî hadisler dikkat çekmektedir. Şöyle ki; Hz. Peygamber (sav)’in asırlar öncesindeki tıbbî hadisleri, bugünün tıp bilimlerine ve bu alandaki gelişmelere uygunluğundan dolayı bir tıbbî hikmet hattâ tıbbî mucize ...


ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?
Son Eklenen Yorumlardan
 Dua o kadar güzel ki... Emrenin duası o kadar güzel ki, Ben de aynı duayı edeyim, ondan sonra amin d... Ali ERDAL

 İnşallah bizler de bu mübarek hadisi şerifin muhatapları olarak, ilim ve hidayet yağmurlarında ilikl... Emre Kaymaz

 Rubaileriniz de şiirleriniz gibi duygu ve mana dolu, yüreğinize ve emeğinize sağlık hocam...... Cemil

 Maşallah, yüreğine sağlık. ... Murat Çimen

 Süper olmuş ... Aslanlar


Batı; kaybettiği noktanın idrâkinde ve kazanacağı noktanın gafili olduğunu -yalnız kendine- ihtar ederek bugünkü buhranını yaşıyor. Biz; tüm taklitçiliğimize rağmen hem birincisinin, hem ikincisinin gafletindeyiz.
Eğer batı gibi kaybettiğimiz noktanın idrakinde olabilseydik, elimizden kaçırdığımız bunca zamandan ötürü eyvahlar eder; kazanacağımız noktanın gafletinden de sıyrılabilirdik…
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Sünnet edebi
Elmacık
Röportaj - Muhammed Emin Yıldırım
Aşk uğruna
Muhteşem kadro


Ali Erdal - Muhteşem kadro
Kadir Bayrak - Etle tırnak...
Sinan Ayhan - Okumayı öğrenen pıht...
Necip Fazıl Kısakürek - Sünnet edebi
Fatma Pekşen - Hastalığın adı ne?
Dergi Editörü - Fikir sancısı çekenl...
Site Editörü - Anadolu irfanının ka...
Mehmet Hasret - Gökyüzüne mektuplar
Necdet Uçak - Geldi
Necdet Uçak - İbretle bak
Necdet Uçak - Yerlere bak, göğe ba...
Altan Atan - Vesair
Altan Atan - Müjde
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi - Röportaj - Muhammed ...
M. Nihat Malkoç - Gül yüzlü Muhammed (...
Hızır İrfan Önder - Efendim
Mehmet Balcı - Karabağ
Mehmet Balcı - Korona
Mehmet Balcı - Karadenizli
Ahmet Çelebi - Nasihat
Ahmet Çelebi - Meczup
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara bakış - 108
Halis Arlıoğlu - 46 sabıkası olan 70 ...
Erdem Özçelik - Aşk uğruna
Muzaffer Doğan - Öfke, mukaddes öfke
Kürsü Kainatın Efendisi -
Murat Yaramaz - Sünnet
Murat Yaramaz - Medya Sepeti
Murat Yaramaz - Homurtu
Murat Yaramaz - Mizah köşesi-108
Murat Yaramaz - Esas
Murat Yaramaz - Dayatma
Mahmut Topbaşlı - Vuslatın kapısı
Mehmet izzet Gülenler - Pembe peçeteler
İsmail Güçtaş - Eşyanın dilinden red...
Gülşen Ayhan - Bir derdi olan adama...
Mertali Mermer - Fırtına
Cemal Karsavan - Muştudur üçüncü baha...
İlkay Coşkun - Toplumumuzda sünnet ...
İlkay Coşkun - Karşı
İlkay Coşkun - Afrika: kurutulmuş i...
Vildan Poyraz Coşkun - Tıbb-ı Nebevî
Özkan Aydoğan - Elmacık
Elvin MÜTALİBOĞLU - Ben de çocuk olmuşum
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 8646322
 Bugün : 1186
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 531932
 Bugün : 37
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 64
 108. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 0
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 7
Son Güncellenme: 9 Mayıs 2021
Künye | Abonelik | İletişim