Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
RÖPORTAJ: Yediğimiz, içtiğimiz helâl, sağlıklı ve temiz olmalıdır
Yavuz Sert

Maddî mânevî sağlığımız konulu sayımız için daha önce Sağlık İlâç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü de yapmış olan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mahmut TOKAÇ Bey ile bir söyleşi yaptık.

Devamı iıin tıklayın
Devlet, vazifeni yap!
Ali Erdal

O KANUN

O kanun ölümsüzlük nizamının hevengi,

O kanun doğru, güzel, iyinin tek mihengi... (Necip Fazıl)

 

Bir kişi, bütün tıp kitaplarını okusa, doktor olabilir mi? Daha açık ve net soralım… Hastanızı böyle birine emanet eder misiniz? Pek çok şey bilen ama bilgilerinin hastalığı teşhis ve tedaviye yarayıp yaramayacağı meçhul biri yerine, ehliyeti tasdik edilmiş olanı tercih etmez misiniz? Meslek bilgilerini ve ahlâkını kazanmış, bilemediklerini de nereden öğreneceğini bilen, işinin ehli, işini sistemli yapan ve seven biri, cemiyet için ne büyük nimettir. Sistemsiz ve karışık bilgi deposu kişilere eskiden “mâlûmatfuruş” denirdi. Besmele ile başlayıp, bereket duasıyla bitirilen yemek yerine, vakitli vakitsiz, eline geçeni ağzına tıkıştıran, abur cuburla midesini şişiren kişi. Ne açlığı bilir, ne tokluğu… Ne cahilliği bilir, ne âlimliği… Eskiden sağlam imana dayalı sistemli “usul ve esasa uygun” ilim öğrenene “ayaklı kütüphane” denirdi. İlmiyle amel eden âlim… Şimdi ayaklı kütüphaneden, mâlûmatfuruşluğa düştük… Everest tepesinden Lût gölüne… Sağlıklı beslenmeden mide fesadına… Dalyan gibi delikanlıdan, bütün değerleri göbeğinin içinde erimiş “nefsinin insanına”…

Devamı iıin tıklayın
Güneşi, meydan yerine çıkarmak...
Kadir Bayrak

Baba ocağı... En basit anlatımıyla atadan, dededen, babadan kalma ev, arazi… Maddesinin kıymeti ne olursa olsun mânâsına paha biçilemeyecek mekân… İçinde en saf hatıraların biriktirildiği, düğün, cenaze ve bayram günlerinin bir araya gelme, toplanma merkezi… Hiçbir çare kalmadığında sığınılacak son ve güvenli liman… Yedisinde neyse yetmişinde o olacak insana, bir ömür boyu amel edeceği ahlâkî değerlerin verildiği eğitim ocağı… Ve birbirine sırtını yaslamış baba ocaklarından müteşekkil vatan…

Baba ocağımız sönmek üzere.

Devamı iıin tıklayın
Nefse Hakimiyet
Sinan Ayhan

Size ve bizlere gelenekten bahsediyorlar; aykırı varlıkların bize, yani içimize iyi gelmediğinden… Sizin etiketlerinize bakıp size dair haberler uyduruyorlar ve elinize güya bir iyileşme reçetesi tutuşturuyorlar… Allah aşkına siz bilmez misiniz hiç, sizin hoşunuza giden rengi; size zorla kendi kapalı renklerini sevdirmeye uğraşıyorlar…

Bizce bulunup istif edilenler, bir vakarla toparlanıp yorumlanmış olanlar onlarca haram; onlara göre tutulan hesaplar, defterler, korunan değerler bizce köhnemiş…

Devamı iıin tıklayın
Maya
Sinan Ayhan

Zamanın keyfiyetini anlamak, mesele... Zaman, sadece geçen bir şey midir; madde, kütle, hareket, vs bağlarla kıyaslanarak ortaya çıkarılan alelade bir süre midir... Zaman, misal bir çember midir veya sonsuza giden bir doğru mudur, artısı, eksisi var mıdır ve raks eder mi...

Zaman, (Şekspir)'in yengeç gibi geri geri yürütmek istediği bir şey, (Aynştayn)'a göre göreceli... "Zaman, insanın üzerine atılmış ağ, tuzak"... (Aristo)'nun "hiç bir varlığa bağlı olmadan olan şey" diye izah ettiği...

Devamı iıin tıklayın
Sıhhat ve güzellik
Necip Fazıl Kısakürek

Ruhun tecelli zemini olarak maddenin ehemmiyeti azîm bir değer belirttiği için, daima bu ölçünün ışığı altında madde sahasına verilecek emek bakımından, İslâm İnkılâbı, insanî sıhhat ve güzellik cehd ve tedbirlerini başa almaktadır.

Müşahhas plânda işaret ve alâmetine malik bulunmaksızın hiçbir mücerredi kavrayamayacağımıza göre, esasların esası ruhumuzun sağlamlık, gerçeklik ve güzelliğine en canlı misal, maddemiz olacaktır. Bu ölçüyle, ruhumuz adına maddemize cilâ üstüne cilâ çekmek ve revnak üstüne revnak püskürtmekle mükellef olacağız.

Dâvamızın dünya çapında sirayet ve intişarını sağlamak için, insanları en hayırlı yoldan telkin altına alan madde kıymetini hiçbir ân unutmayacağız ve bu hamleyi, hem şahsî bir kıymet ve liyakat ölçüsü, hem de bizden olmayanları büyülemekte başlıca saik ve âlet olarak besleyeceğiz.

Devamı iıin tıklayın
Bacanak
Fatma Pekşen

Hangisi önden öğrenmişti bilinmez. Hangisinin anası ya da babası, “ikinizi aynı bacı ile evlendireceğiz, bacanak olacaksınız” demişti, hatırlanmaz.

Kendilerini bildi bileli, bacanaktılar işte. Salya sümük okula başladıkları gün de bacanaktılar, sünnetçiden kaçıp yüklüğün arkasına saklandıklarında da bacanaktılar, sesleri Gerze horozu gibi çatallanmaya başladığı zamanlarda da.

Devamı iıin tıklayın
Bolluk ve boşluk
Ahmet Mahir Pekşen

Boğazın serin ve mavi sularına bakıyorum anne...

Buradan atladığımda,  boşlukta kaç metre uçtuktan sonra artık yumuşaklığını kaybedip beton tesiri yapacak sulara çakılacağımı -öğrenmiştim ama- unuttum... Yalnız şunu hatırlıyorum ki; bu yükseklik, elinde paraşüt veya üstünde paraşüte benzer bir elbisesi olmayanlar için ölüme kavuşmaları için yeterli...

Devamı iıin tıklayın
Fabrika ayarları
Dergi Editörü

Fabrika ayarlarına dönmek… Gelişen teknoloji ile birlikte dilimize yerleşen bir kavram. Cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik âletlerde, zamanla ve kullanmayla değişen uygulama ve ayarların, makinanın ilk üretildiği andaki aslına rücu ettirilmesi.

Kardelen, huzurunuzdaki 103. sayısında “maddî ve manevî sağlığımızı” ele aldı. Özellikle üç dört nesildir süre gelen beslenme yönündeki hatalarımız, çocuklarımızın hâline bakıp geleceğe dair kaygılarımız, gıdalar üzerinde oynanan türlü oyunlar konu tercihinde etkili oldu.

Gelen eserlerden ortaya çıkan netice ise şu; evet bir problem var, ama geriye dönülmez bir yerde değiliz, her derdin bir dermanı var, bugünkü halimizin çaresi de dilimize yeni yerleşen kavramla, fabrika ayarlarımıza geri dönmek…

Devamı iıin tıklayın
Sağlık olsun
Site Editörü

Hucurât Suresinde “Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa…” diye başlayan bir âyet-i kerime vardır. Bu ve benzeri âyetlerde “şöyle olursa böyle yapın” şeklinde bir üslûpla karşılaşırız. Bu tür âyetler aslında Kur’ân’ın mucizelerindendir çünkü Allahu Teâlâ gerçekleşmeyecek bir durum için böyle bir hüküm vermez. Örneğin bu âyet müminlerden iki grubun birbiri ile kavgaya tutuşacağını bildirir.

Aynı durumu bazı hadis-i şeriflerde de görürüz. Örneğin Efendimiz “Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin; ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, yokluğundan önce varlığının, meşguliyetinden önce boş vaktinin ve ölümünden önce hayatının.” buyurduğu zaman biliyordu ki insanlar bunların değerini bilmeyecek. Bu hadis-i şerifte beş farklı şey gözükmesine rağmen tümü aynı iki konuya çıkmaktadır, zaman ve sağlık. Efendimiz yine bu konuda saadetle şöyle buyurmuşlar: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.”

Devamı iıin tıklayın
Aynı safta olduğumuz omuzlar geometrisi
Mehmet Hasret

Çehrenin bütün çizgileri yerinde değilken bakılası biri misin; senin avucunda onun için kuş yuvası, harç, tohum ve bahçe tuttuğun omuz kimin omzu, alabildiğine bir şifalık bir et ve kemik yontusu olan o omuz kime ait…

Senin ışık sızmaz bir hücreye tıktığın, senin bile tanımadığın, senin bile kendinden uzak tutmak istediğin, bunun için kızılcık sopaları kullandığın, akrobat figürlerine yaslandığın ve senin sürgünlük halinin dışındaki, esas mevcudunu, esas şecereni, esas illiyetlerini, esas gerçeğini bilen göz kim, kalemin ve mürekkebin hikmetinden anlayan azade, latif ruh kim…

Devamı iıin tıklayın
Sağlıklı nokta
Altan Atan

Nefes alabilmenin nasıl bir şey olduğunu nefes alamadığınız zaman anlarsınız. Bu elinizde değildir ve ancak nasip olursa ölüyorum sanırken bir ölüm provası yaşayabilirsiniz.

O anda hayatla rızayla güzelce vedalaşmış iseniz son derece sağlıklı haldesiniz demektir.

Devamı iıin tıklayın
Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi

Kardelen yazarlar toplantısının 24.sü 26 Ekim 2019 cumartesi günü Bilecik’te Ali Erdal’ın evinde yapıldı. Toplantıya, dâvet üzerine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdullah Aydın da katıldı.

Ali Erdal’ın konuşması ile başlayan toplantıda, 101. ve 102. sayılar değerlendirildi ve 2020 yılında yayımlanacak 4 sayının konuları tespit edildi. Buna göre; 103.sayı maddî ve manevî sağlımız, 104.sayı Doğu Türkistan dâvâmız, 105.sayı eğitim sistemi, 106.sayı Mevlana, Yunus etrafında Anadolu irfanı, 107.sayı sünnet mevzusu olarak belirlendi.

Devamı iıin tıklayın
Gelecek sayı konusu hakkında
Kardelen Dergisi

Gelecek sayı (104 konusu), 10.02.2020 tarihinde sitemizden (kardelendergisi.com) ilân edilecek. Eser gönderecekler; sitemizden gelecek sayı konusunu, kalem erbabına mesajı ve düşünen adama hitabı okumalı.

Eserler, 09-22.03.2020 tarihleri arasında “Kardelen’de yayınlanması talebiyle” Word dosyası olarak (kardelen@kardelendergisi.com) adresine gönderilmeli. Bu tarihler dışında ve başka adreslere gönderilenler, dikkate alınmayacak.

Devamı iıin tıklayın
Kardelenin 18 Ocak 2020 tarihli 25. toplantı tutanağı ve alınan kararlar
Kardelen Dergisi

18 Ocak 2020 tarihli 25. toplantı, Bilecik’te, Hüseyin Sert (Yavuz’un babası) ağabeyimizin evinde yapıldı.

Toplantıya katılanlar; Ali Erdal, Hüseyin Sert, Sinan Ayhan, Kadir Bayrak, Yavuz Sert, Murat Yaramaz, M. Kemal Karabıyık.

Sabah 11.00’da buluşuldu. Mazeretli olanların selâmları iletildi.

Takdim ve selâmlama ile toplantıya geçildi.

1. Toplantı başkanının (M. Kemal Karabıyık) takdimi ve selâmlama konuşması:

Devamı iıin tıklayın
Mavi vatan savunması
Muhsin Hamdi Alkış

Libya’ya asker gönderme tezkeresi TBBM’de onandı. Bu tartışmalar başladığında da milletimizin en aydın geçinen kesimlerinin dahi konu hakkında ne kadar bilgisiz ve ilgisiz olduğu da acı biçimde ortaya çıktı.

Millî menfaatlerimizi ilgilendiren bu gibi bir konunun dahi ideolojik yaklaşımlarda bağımsız olarak tartışılamadığı, insanların bilgi sahibi olmadan fikir hattâ fikr-i sabit sahibi olduğu da görülmüş oldu. Oysaki böyle bir mevzuda tek tartışma açısı millî menfaatlerimize neyin uygun olduğu, alınmak istenen tedbirin buna hizmet edip etmediği veya nasıl daha iyi hizmet edebileceği olmalıydı.

Devamı iıin tıklayın
Fars palavrası
Muhsin Hamdi Alkış

Son günlerde Irak’ta ABD elçiliğinin göstericilerce muhasara edilmesi, saldırıya uğraması akabinde tahliye edilmesi, ardından ABD’nin SİHA saldırısıyla Kasım Süleymanî isimli İran devrim muhafızları komutanını öldürmesi İran’ın intikam yemini edip, ülke çapında gösteriye dönüştürülen cenaze merasimlerinde onlarca kişinin ölmesi, üçüncü dünya savaşı çıkarmakla tehdit edip 3 günün sonunda Irak’taki ABD üslerine füze saldırısında bulunması ama hiçbir ABD askerine zarar vermeyen bu saldırılardan sonra ABD’nin misilleme yapmayacağını beyan edip, yeni yaptırımlarla yetinip krizi dondurması hadiselerine şahit olduk. Bu hadisleri nasıl okumak gerekir?

Devamı iıin tıklayın
"Ahmak gerçeği görünceye kadar, düşman onun işini bitirir"
Kubilay Ertekin

Bu atasözünün çok derin, çok ince, çok geniş mânâsı vardır. Adam ne diyor “o benim cumhurbaşkanım değil, onu tanımıyorum!” (22.10.2019 basın) Bu hezeyanları ve binlercesini her gün koyunun kaval dinlediği gibi dinleyen rehâvet içindeki onca Müslüman geçinen bir sürü insan, yıllarca o zihniyetin dışlama, fişleme, tahkir ve tezyiflerine mâruz kalmalarına rağmen bunun ne demek olduğunu ve hangi kesimi kast ettiğini, özellikle de kapsadığı mânâyı biliyor ve düşünüyorlar mı dersiniz? Hiç sanmam.

Devamı iıin tıklayın
Barış pınarı harekatı kime karşı yapılıyor
Halis Arlıoğlu

Bu harekâtın başladığı andan itibâren içteki müzmin ve müfrit muhâlefetin menfi tutum ve davranışlarına, onların sözcülüğünü yapan basın (!) ve televizyon adındaki bir sürü çomarların yaptığı onca çirkefliğe ve sürekli olarak devlete, millî îrâdeye saldırılarına bakanlar, böylesi büyük bir harekâtın sâde Batıya ve onların kuklası olan PKK ve diğer hâin ve cânilere değil, aynı zamanda içteki destekçilerine, ihânet ve hıyânet cephesine, bozguncu kesime karşı da yapıldığını anlama ferâsetine, basiretine sâhip olanlar bilirler. Aslında ülkemiz hiç olmadığı kadar; (görünürde PKK ve diğer hâin çete ve çapulcularla) fakat özünde millî ve dînî varlığımıza kasteden, kin besleyen Haçlı ordusu ile çetin bir şekilde mücâdele ederken; o şâki ve hâinlere, ABD ve ortaklarına atılan her bombanın sanki içteki bu müfsit ve bozguncuların başında patlıyor gibi cıyaklıyor, feryat ediyorlar.

Devamı iıin tıklayın
Mucize
Kürsü Kainatın Efendisi

“İmam-ı Kastalanî’den Seçme ve Süzmeler” M U C İ Z E

(Mucize bahsi devam ediyor)

Kur’ân’ın icazı hakkında dördüncü fikir, onun, geçmiş günlere ait hadiseleri haber vermesidir. Bunlardan bazıları bilinir ve bazıları bilinmezdi. Bilinmeyenler, soruldukça cevaplandırılırdı. Nitekim “Kehf ashabı”, “Musa ve Hızır kıssaları”, “Zülkarneyn menkıbesi” ve öbür peygamberlerin ümmetleriyle geçen halleri hep bildirilmiştir.

Devamı iıin tıklayın
103.sayı mizah köşesi
Murat Yaramaz

-MURAT YARAMAZ-

KAÇIŞ

 

zamâne insanı neyin peşinde

hurâfeye koşup tıptan kaçıyor

hastalık verecek şeyin peşinde

tedâvi edecek haptan kaçıyor (...)

Devamı iıin tıklayın
Rosetonun gizemi
Ekrem Esad Atan

“Bu insanlar yaşlılıktan ölüyordu, o kadar”

Roseto, İtalya’nın güney doğusunda Apenin dağları eteklerinde ortaçağ köyleri tarzında bir kasabadır. Tarıma imkân vermeyen coğrafyasıyla okumaya yazma bilmeyen ve son derece yoksul halkın gidişatı içlerinden 11 kişilik bir grubun 1882 yılında Amerika’ya gitmesiyle değişmeye başladı.

Devamı iıin tıklayın
Dünyanın en değerli parası kimde?
Mehmet izzet Gülenler

Para… Bir şeyler almamızı, yiyip içebilmemizi, bir yerden bir yere gidebilmemizi, barınabilmemizi, ısınabilmemizi, serinleyebilmemizi, velhasıl, en temel ve daha birçok ihtiyaçlarımızı giderebilmemizi sağlayan 'araç'...

Artan, azalan bir değeri var… Uluslararası para piyasaları, pariteler.. Hem sanal hem somut hem de sembolik (saygınlık.. saygı görme, gösterme.. veya tam tersi..gibi..) bir gerçekliği aynı anda bünyesinde taşıyabilen insan icadı bir enstrüman…

Devamı iıin tıklayın
"Kalp" sağlığı
Ömer Âsaf

Başlığa bakarak sizlere tıbbın konusu olan kan pompalama aracı kalbin sağlığını korumanın öneminden ve bunun için yapılacak tavsiyelerden bahsedeceğimi zannetmeniz mümkün. Lâkin ben bir doktor veya kardiyolog değilim. Kalbin anatomisini de herkesin bildiği kadar bilirim. İnsan bilmediği sularda yüzmemeli…

Elbette herkes dakikada ortalama yetmiş-seksen defa atan maddî kalbini korumalı… Ona iyi bakmalı… Hasta olunca gerekli tedavilerini uygulamalı, doktorunun tavsiyesine uymalı… Kan pompası kalbine iyi bakmayan yaşamayı arzulamıyor demektir.

Devamı iıin tıklayın
Şifa
Kevser Pehlivan

Kardelen’in eski sayılarındaki “ŞİFA” bölümünden derlediğimiz yazıları, bu sayının konusuna uygun oldukları ve geçen zamana rağmen değerlerini korudukları için yazarından izin alarak aynen takdim ediyoruz.

Devamı iıin tıklayın
Mübârezeye davet
Abdullah Aydın

Dünya hayatı hak ile batılın mübâreze sahnesidir. Hz. Âdem’den beri insanlık tarihi bunun üzerine kurulu ve bu, kıyametle son bulacak bir savaş… İnsanoğlu cirmi küçük kadri büyük varlık… Kulluğuyla meleği kıskandırabilecek kıvama ulaşabilen, şeytana pabucunu ters giydirebilecek derekelere de düşebilecek âdemoğlu, hem nefisle hem de âfaktaki düşmanlarla mücadelenin amansızca devam ettiği bu sahnede başrol oyuncusu…

Devamı iıin tıklayın
Tükenen
Ümit Polat

Tüketim çağının çağına uygun çağdaş bir tüketicisiydi. Tam bir tüketim çılgınıydı. Tükettikçe tüketesi geliyordu. Tüketmeyi denemedik hiçbir şey bırakmamıştı. Tüketeceğini bir an önce tüketebilmek için zamanı dahi tüketirdi. Daha genç sayılırdı, ömür nasıl tüketilirin tadına varamamıştı. Sabredemedi, merak etti. Sol ayağıyla bastığı sandalyeyi sağ ayağıyla itti. 

Devamı iıin tıklayın

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (104): Çin, birkaç müspet tarafına rağmen, işkence tarzıyle anıldı. "Çin işkencesi" deyimini duymayan yoktur her halde.
Türk, kasti bir menfiliğe düşmeden, dünya üzerinde adaletli, kuvvetli ve mazlumlara şefkatli bir şahsiyet olarak bilindi. Türk'e bakıp da onun yanında olmasını istemeyen yok.
Doğu Türkistan'daki zulüm. Türk'ün kardeşlik ve kültür birliğine yapılan bu zulmün benzerleriyle birlikte neticeleri.
Türk, bu "Çin zulmü"nü hak sesiyle duyurmalı ve durdurmalıdır.


Son Eklenen Yorumlardan
 "Hattâ bir unvan vardır hezarfen diye. Hezarfen deyince hemen aklımıza Galata Kulesinden Üsküdara ka... Sinan AYHAN

 16 yıl önce verdiğimiz selâm bir "düşünen adam" tarafından alınmış, ne mutlu bize... Batuhan Bey, 10... Kadir Bayrak

 İktisadın tanımında malum, "kıt kaynaklar" ile "sonsuz ihtiyaçlar" terazisi mevcut; tabi denge piyas... Sinan AYHAN

 Duygulanmadim desem yalan olur.. 90-lar menim de hayatimin en gozel yillari idi... Neriman

 Guzel siir . ben sevdim uzaklara apardı beni yaa . Bende 90 -lardanım :)... Nura


*Eskiden Allah için verilen selam, artık “rüşvet deyü” veriliyor.
*İnsanlığın ölçüsü olan selamlaşmak, kaybolalı beri, çevrede insan görmek zorlaştı.
Kardelen-Gazete: Sayı 3, 1989
Sıhhat ve güzellik
Apar məni doxsanlara
RÖPORTAJ: Yediğimiz, içtiğimiz helâl, sa
Devlet, vazifeni yap!
Sağlıklı nokta
RÖPORTAJ: Yediğimiz, içtiğimiz helâl, sa
Dünyanın en değerli parası kimde?
3'ler 7'ler 40'lar


Yavuz Sert - RÖPORTAJ: Yediğimiz,...
Ali Erdal - Devlet, vazifeni yap...
Kadir Bayrak - Güneşi, meydan yerin...
Sinan Ayhan - Nefse Hakimiyet
Sinan Ayhan - Maya
Necip Fazıl Kısakürek - Sıhhat ve güzellik
Bedran Yoldaş - İçimin yandığı gün
Fatma Pekşen - Bacanak
Ahmet Mahir Pekşen - Bolluk ve boşluk
Dergi Editörü - Fabrika ayarları
Site Editörü - Sağlık olsun
Mehmet Hasret - Aynı safta olduğumuz...
Necdet Uçak - İyilik et
Necdet Uçak - İlim ve zenginlik
Necdet Uçak - Nimet
Altan Atan - Sağlıklı nokta
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
Kardelen Dergisi - Kardelenin 18 Ocak 2...
M. Nihat Malkoç - 18 mart gelince
Hızır İrfan Önder - Bahtımı güzel eyle
Olgun Albayrak - Şehadet
Mehmet Balcı - Çocukluğumuz
Mehmet Balcı - Yolumuz
Ahmet Çelebi - Muhasebe
Muhsin Hamdi Alkış - Mavi vatan savunması
Muhsin Hamdi Alkış - Fars palavrası
Kubilay Ertekin - "Ahmak gerçeği görün...
Halis Arlıoğlu - Bir hayâlin terennüm...
Halis Arlıoğlu - Barış pınarı harekat...
Ahmet Değirmenci - Korkuyorum
Kürsü Kainatın Efendisi - Mucize
Murat Yaramaz - Yük
Murat Yaramaz - 103.sayı mizah köşes...
Murat Yaramaz - Materyalist müslüman
Murat Yaramaz - Meydan okuma
Ekrem Esad Atan - Rosetonun gizemi
Mehmet izzet Gülenler - Dünyanın en değerli ...
Erkan Karakaya - Kızıl akşam üstleri....
Eyyub MEMMEDOV - Apar məni doxsa...
Mertali Mermer - Güneşin gülümsemesi
Ömer Âsaf - "Kalp" sağlığı
Kevser Pehlivan - Şifa
Abdullah Aydın - Mübârezeye davet
Ümit Polat - Tükenen
Cemal Karsavan - Zaman yeniden yenile...
Prof.Dr. Lütviyyə Əsgərzadə - Dokuz duracak
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 6961076
 Bugün : 3511
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 501675
 Bugün : 40
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dçn) Toplam : 86
 103. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 3
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 10
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2019

Künye | Abonelik | İletişim