Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     3800 kez okundu.     6 yorum bırakıldı.     Yazara Mesaj

BURNU S?RTE S?RTE
Ali Erdal

  Sayı: 63 - Ocak / Mart 2009

"Korku Çağı"!.. 20. yüzyıl için böyle diyor (Albert Kamu): "Bizim yüzyılımız, yani 20. yüzyıl korku çağıdır!"... Bu çağ insanının geleceği yoktur. Önceden meseleler konuşularak çözülürken, bu devir insanlarının önüne duvar örülmüş gibidir. Böyle bir çağda insan için korkudan tabiî bir şey yoktur... (Franz Kafka)ya göre de, "çağımızda insan, bir hayvana dönüşüyor". Herkes, işine ve eğlenceye sürüye katılmış gibi gitmektedir. Sınırları çizilmiş bir hayat... İnsanlar, kendi yaptıkları parmaklıkların arkasındadırlar...

Birincisi yüzyılın yarısında, ikincisi çeyreğinde hayata gözlerini yuman bu düşünen adamlar, yüzyılın başında çağın buhranını görmüşler. Yüzyılın sonunda bugünkü manzara haklılıklarını gözler önüne seriyor:

Dünyanın göbeğinde bir ülke, dünyanın öbür ucundaki bir devlet tarafından; dünyanın gözü önünde, ‘kimyasal silâhlarla insanlığı yok etmeye hazırlanan diktatörden kurtarıp demokrasi getirmek’ masalı ile işgal ediliyor. Bütün dünya bu haksız fiili, bir film gibi kaygısız ve kayıtsız televizyonlardan seyrediyor. En fazla heyecanlı bir maç... Bu kalleşliğe bakıp, önceden ilân edilerek yiğitçe yapılan meydan savaşlarına hayran olmaz mısınız? Bugün kimyasal silâh iddiasının, insanlığı enayi yerine koyan bir bahane olduğu açığa çıktı. Utanmış bile görünmedi işgalciler. Çocuklar öldürüldü, camiler bombalandı, evlere baskınlar yapıldı. Tecavüzler, özel işkence hapishaneleri... Bütün bunlara rağmen (itibarları diyemeyeceğim) saygınlıkları sarsılmadı; devran yine ol devran... Güçlü, hep haklıdır...

Bir Holivut senaryosu gibi ikiz kuleler yıkıldı. Suçlu ilân edilen terör çetesinin azılı liderini "ölü veya diri" ele geçirmek ve terörizmi "ininde" yok etmek masalı ile "Dünyayı Kurtaran Adam", Afganistan’ı işgal etti. Uzaydan sineğin gözünü görenler ve vızıltısını duyanlar, işe bakın ki, azılı lideri ele geçiremediler, O günlerde doğan çocuklar, şimdi ilkokula gidiyor... Hafıza-yı beşer, nisyan ile maluldür... Demek her şey ‘sanalmış’ ve insanlığı kandırmışlar... Devran yine ol devran... Güçlüdür, ne yapsa yeridir.  Bizde ise; abus suratı her gün haber bültenlerinde gösterildiği için varlığı muhakkak olan, soyadı bile cezayı gerektiren "maşaya", özel ada tahsis edildi. Sanki hapsedilmedi de, kendisi gitti adaya yerleşti katil... İdam edilmeme garantisi ile...

İsrail, hiç kimseye aldırmadan katliam yapıyor, çocukları bile öldürüyor. İslâm dünyasının göbeğinde Müslümanların vatanı işgal ediliyor... Kutsal mekânları açık ve sinsi yıkıyor. Kimseye hesap vermiyor, dünyanın efendisi vehmiyle, hiçbir kuruluşun böyle bir hakkı olmadığına, bunu herkesin böyle bilmesi gerektiğine inanıyor. Dünyada cılız birkaç sızlanma dışında, ses seda yok...

Herkes gerçekleri biliyor aslında... Herkes haksızlıkların, zulmün, yalanların farkında... Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmak neden bu kadar revaçta? Zor olan, gerçekleri bilmek değil, kabul etmek ve gerektirdiği sorumluluğa göze almak... Gerçekler o kadar dehşetli, yüklediği sorumluluk öyle ağır ki, görmemek ve kolay oldubittileri kabullenmiş sürüye katılmak işine geliyor herkesin. Olması gereken bu... Sen mi kurtaracaksın... Sürüde kalabilmek öyle gerektiriyor. Yoksa kurt kapar...

Tribünleri dolduran taraftarları, meydanlara yığılan kalabalıkları, internette öbekleşenleri, her türden arkadaşını (hattâ katilini) internetten denen meçhul ve sanal dünyadan bulanları, iradeleri mi bir araya getiriyor? Topluluğu 3 (F) ile (futbol, film, fieasta/dans) güttüğünü söyleyen diktatör, sürü psikolojisini ne güzel ifade ediyor. Bugün ona bir (F) daha eklendi: (Feysbuk)...

"Marka" giyme merakında; arabasını, takımını övmekte sürüye dâhil olduğunu ve sürü içinde bir değer olduğunu ispat zavallılığı yok mu?

Toplumu; reklâmlar, diziler, şok haberler, devamlı tekrarlanan sloganlar mı güdüyor, fikir adamları mı?

Bu çağ kadar cinayetin, fuhşun, uyuşturucunun, içkinin, hırsızlığın, rezaletin, hezeyanın ve fantezinin, güvensizliğin, soygunun, hilenin, haksızlığın, kötülüğün yaygın olduğu bir zaman dilimi biliyor musunuz? Seri katiller, tecavüzcüler, çeteler ve benzerleri hayatın tabiî gerçekleri... Drakulalar, Mavi Sakallar, Frankeştaynlar her akşam televizyon arkadaşımız... Sevimli devler bile bu hale tahammül edememiş olmalılar ki, masallarla beraber dünyamızı terk ettiler.

İnsanlar, başkaları ile alâkalarını en aza indirmiş; "sanal" tesellilerle avunuluyor. Toplum çökmüş; çarşıda, dolmuşta, sokakta birbirine selâm vermekten, göz ucuyla bakmaktan korkuluyor. Gerçek kahramanların yerini, komiser bilmem kimden süpermene ve örümcek adama kadar hayalî ve sanal kahramanlar aldı. Çocuklar gardiyanları bilgisayarlar nezaretinde evlerde hapis; sokakta oynamıyorlar. Nasrettin Hoca’nın taşları bağlamışlar, köpekleri salıvermişler dediği gibi, iyiliğin bütün yolları tıkalı, kötülüğün bütün yolları açık...

(Kamu); 20. yüzyıla "korku çağı" derken; 17. yüzyıla matematik, 18. yüzyıla fizik, 19. yüzyıla da biyoloji çağı demişti. Üçünün ortak ifadesi ile müsbet bilgiler... Müsbet bilgilerde üç yüzyıllık gelişmeden sonra korku çağı geliyor... Kardan sonra buz der gibi...

Nasıl olur?

Bu gelişmelerin sağladığı imkânlarla dünya gül bahçesine dönmeli değil miydi? "Korku çağı", müsbet bilgilerde ve bu sayede hızla gelişen ve bütün dünyayı saran teknolojideki gelişmeler yüzünden mi insanlığın üzerine kâbus gibi çöktü?

Hayır!..

Müsbet bilgilerden dolayı değil, müsbet bilgileri ve bu sayede kazanılan eşyayı (her şey) hakikatlerine uygun kullanamamaktan... Eşyaya, hakikatine uygun bir ruhla hâkim olmayı bilememekten... İnsanlığın, hakikatlerine göre kullanacak irfana ulaşamamasından... Kum saatindeki gibi, maddeyi kazanırken veya kazanmış görünürken ruhu, mânâyı, maneviyatı, kaybetmekten...

"Batı, bir kuru akıldır ve Allah kuru akla ne kadar hak ve imtiyaz vermişse Batı hepsine malik; ve kuru aklı nelerden mahrum etmişse hepsinden yoksundur. Tek kelimeyle madde fenni Batıdadır."

"Batının, madde idrakine bağlı bir şuurla, bu şuurun çerçevelediği bir his mihrakının etrafında, sadece su fâni dünya imparatorluğuna mahsus bir nizam ve marifet temsil ettiği ve ferdin (metafizik-madde ötesi) vicdanını besleyemediğidir."

"İnsan öldüğüne, saray yıkıldığına, âbide çatladığına ve fikir pörsüdüğüne göre, eğer bu âkıbetlerden hiçbiri olmasaydı Batı dünyasının da eksiği olmazdı. Fâniliğin üstündeki vecd ve teselliyi ve bu vecd ile eşya ve hadiselere tahakküm kudretini getiremeyen bir dünya, dışının mamurluğu nispetinde haraptır."

"Müsbet bilgiler manzumesi terakki ede ede, bir taraftan Batı’nın dünya fatihliğini sağlarken, öbür taraftan da kendi kendisine hâkimiyetini, ruhî hegemonyasını altüst etti; ve onu, çırpınan ve ruhuna dayanak arayan, dışı ziynetli ve içi harap, bir dev haline getirdi.

Batıyı anlamak, onun, madde plânına hâkim ve ruh plânına mahkûm tezadını en haysiyetli çapta görmekle olur."

Elektriğin kablo içine alınarak faydaya çevrilmesi gibi maddî kazanımlar disiplin altına alınmadığı, kontrol edilmediği için Batı (dolayısıyla insanlık); icat ettiği eşyanın altında ezildi. Batı, maddî gelişmeyi disiplin altına alacak ruhtan mahrum olduğunu anlayamadı. Evet bu sebeple, kum saati gibi, maddede kazandıkça, ruhta kaybetti. En ufak ruhî ürperti kalmadı. Her şey maddî hazlardan ibaret... Bu dünyada ne yaparsan, yanına kâr... Din, her çeşidi ile toplumdan, her sahadan uzaklaştırılıp vicdanlara hapsedildi. Bütün ruhçu görüşler, tavan arasına tıkıldı... Ürperti sadece cinayet ve korku filmlerinde... Mavera tefekkürü, uzaylı yaratıklar mavalında... İdrak beş duyu içinde hapis... Tek ideal (!), her nefsin kendisini düşünmesi ve bu yolda he şeyi mubah görmesi... Erkek para kazanma makinesi, kadın zevk âleti... Mukaddes aile, külfet... Dünya, insan sayısı kadar tanrı bulunan bir Olemp dağı...

Bu yüzden internet, gönüllü olarak hevesle yuttuğumuz afyonumuz... İradelerin istekle teslim edildiği, günaha sokmaktan öte saptırıcı, sapıklaştırıcı... Cep telefonumuz, yavaş yavaş öldüren katilimiz... Tek yapabildiğimiz, zararları aza indirmek... Manevî duygular karşısında canavar kesilen devlet ve her şeye (maydanoz olan) "düşünce kuruluşları" bile çaresiz... Herkes başının çaresine baksın... Gemisini kurtaran kaptan... Son zamanlarda karşıdakine kıyamıyormuş edası ile ‘benden sana fayda yok, sen kendi çarene kendin bak’ der gibi söylenen "kendine iyi bak", bu halin bir sonucu mu doğdu acaba? Zavallı insanlık, kendi icat ettikleri karşısında, yani "emrine verilmiş madde" karşısında aciz duruma düştü. Kendi yaptığı parmaklıkların ardında hapis...

Evet, binmişiz bir alâmete, gidiyoruz kıyamete...

İmam-ı Rabbanî, "Bir şey haddini aşarsa zıddına döner" buyuruyor. Madde hâkimiyeti kontrol edilemeyince haddini aştı... Frankeştayn, yarattığı (hâşâ) mahlûk karşısında acz içinde. Cep telefonu fizik rahatsızlığın, internet manevî çöküşün uç örnekleri.

Yüceltilen madde haddini aştı zıddına döndü... Yani faydadan zarara: Delinen gökyüzü, değişen mevsimler, ısınan yerküre, eriyen buzullar ve yükselen denizler, azalan sular ve kuruyan topraklar... Fıtratlarından koparılıp, zararlı hale getirilen hayvan ve bitkiler... Laboratuarda hazırlanıp, insanlığın başına bela edilen hastalıklar... Yine para için bozulan tohumlar... Bozulan sağlık, çürüyen insanlık... Dünyayı bu hale getirmişken ve bu halin farkına varmazken, uzaya insan göndermeyi, çağın başarısı olarak görmeye kahkahalarla mı gülersiniz, acı acı mı?

İnsanlığın Ufku (sav) "Emanetin hakkı verilmeyince kıyameti bekle!" buyuruyor. Kıyamet tartışmalarına şahit olunca gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini kestiremiyorum. Hale bakın, kıyameti kopmuş dünya, kıyamet ne zaman kopacak tartışması yapıyor... Yaşanmaz hale getirmek, dünyanın kıyameti değil mi?

Ne olacak peki şimdi?

Her şey ayan ve beyan; olacağı şu:

İnsanlık; insanı ve emrine verdiği maddeyi, kâinatı ve kâinattaki her şeyi, sebebi ve sonucu, tedbiri ve çareyi yaratan yüce Allah’ın (cc) gönderdiği ve "razı oldum" buyurduğu dinine uygun olarak hayatı ve dünyayı yeniden nizamlamak gerektiğini, burnu sürte sürte anlayacak ve kurtulacak... Aksi halde eyvah!..


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Ekleyen : Ali ERDAL    12.02.2012
Yorum : "Rane"ye çok teşekkür ederim. Kardelen'in son sayısı tekniği ele aldı. İnsanın, kendi icadı makine karşısındaki durumunu değerlendirdi. Selâm ve saygılarımla.
Ekleyen : Rane    23.01.2012
Yorum : Yazinizi çok zengin samimi ve içten buldum. Hakikaten eger çagimizi tek kelimeyle özetliyecek olursak çagimiza "KORKU" çagi demek çok uygun. Avrupada yasiyan ve izliyen biri olarak burada dikkatimi hemen çeken seyin Türkiyedeki yasam pratigindeki disiplin ve teknik eksikligi burada ise teknik ve disiplin katiligi içinde unutulan ruh ve iç yapi oldugudur ve onlarla olan sohpetlerimde de hep dile getirmisimdir bunu. Bana görede maddenin kölesi degil, madde insanligin kölesi durumuna getirilmeli. Sadece birisiyle kalmak dengesizligi getiriyor diye düsünüyorum. Saygilarimla.
Ekleyen : Ali ERDAL    11.05.2010
Yorum : Teşekkürler Utku Bey Sizin gibi değerlerin takdiri bize devam şevki veriyor. Sizin gibi "DÜŞÜNEN ADAM"ların, Kardelen'in basılı halini de, yani baskının getirdiği değerlendirmeleri de görmelidir. Arzu buyursanız size örnek sayı takdim edebiliriz. Selâm ve saygılarımla...
Ekleyen : utku     10.05.2010
Yorum : ne harika tespit ve yoğun düşünce terbrik ederim çok beğendim
Ekleyen : Ali ERDAL    09.02.2010
Yorum : Allah sana ve senin gibilere, senin gibileri yetiştirenlere, yakınlarınıza iki cihan saadeti nasip etsin. Sizlerin sayesinde fikirlerimizi neşir imkânı buluyoruz ve şevk kazanıyoruz. Selâmlar ve sevgiler...
Ekleyen : Ahmet Yylmaz    19.01.2010
Yorum : Muhterem Hocam! Üstad Necip Fazıl, Muhasebe adlı şiirinde, "Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri! Sadece, beyni zonk zonk sızlayanlardan biri! "diyor..Anlaşılan o ki, sizin durumunuz da üstaddan farklı değil..Toplumun içinde bulunduğu bu durum sizi fazlasıyla üzüyor.. Teknolojideki inanılmaz gelişmelere rağmen, yinede insanoğlu aciz, insanoğlu garip..Yüzlerce km.hıza ulaşan ve yaklaşan fırtınaların, thusunamilerin, ne yönü değiştirilebiliyor, ne de engel olunabiliyor ? Son Peygamber, son kitap, son din..Kıyamet alametleri bir bir belirirken ve "her nefis ölümü tadıcıdır."emri ortadayken, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı,sizin de vurguladığınız(futbol,internet,dans,faycbook,cep tlf.)vb. argümanlar artarken, Allah(C.C.) Zat-ı Alinizin düşüncelerini anlayabilen,ızdırabınızı paylaşan insanların sayısını arttırsın inşaallah..Cenab-ı Allah kaleminize kuvvet versin..Bu güzel yazılarınızın daha uzun yıllar devam etmesi için uzun ömürler versin..Saygılarımla..

 
İnternete, kulak versek... - Sayı 98
Türk teşkilâtlanma kabili... - Sayı 97
Kudüs... - Sayı 96
Tasavvuf ve cemiyet... - Sayı 95
Tüm Yazıları

Gelecek sayı konusu (98): İNTERNET


Son Eklenen Yorumlardan
 Sevgili Sehrzad, kalbinin değer kattığı sıcacık yorumun, okuduğum günün en güzel hediyesi oldu. Varl... Işın Erenoğlu Üstündağ

 Sehrzad da derki; bir canlının hayatı, yaşamı anlamlandırmaya çalışması ve yüreğine sığmayan duygul... Sehrzad davudi

 En azından "doğru tarafta olmak" nasıl bir nizam köpürtür... "Geride kalıyor olmak" faslını konuşaca... Sinan AYHAN

 "Demek ki, zaten aslında ve lûgatta bir kavmin ruhunu dayadığı iman kaynağı mânasına gelen ve son za... Sinan AYHAN

 Hocam, kaleminize sağlık, işin ruhunu etraflıca veren, hoş bir yazı olmuş... Allah razı olsun... Güç... Sinan AYHAN


“Yeni Dünya Düzeni” diye bir şey attılar ortaya… Ondan sonra ne ses çıktı, ne soluk… “Yeni Dünya Düzeni” dedikleri, boşluğun sessizliğini dinlemek gibi bir şey mi acaba?..
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Milliyetçilik
Doktor anne
Türk teşkilâtlanma kabiliyeti ve kapasit
Çamurdan kale
Türkün halelendiği ufuk, istikamet...
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
Dergi fuarındaydık
Aydınlar üzerine
Türk teşkilâtlanma kabiliyeti ve kapasit
Milliyetçilik


Yavuz Sert - Keyif verici cümlele...
Ali Erdal - Türk teşkilâtlanma k...
Kadir Bayrak - Ertuğrul Gazi
Sinan Ayhan - Türkün halelendiği u...
Sinan Ayhan - Arşetip: eşyaların b...
Necip Fazıl Kısakürek - Milliyetçilik
Bedran Yoldaş - Filistin
Fatma Pekşen - Fatmalar ve diğerler...
Ahmet Mahir Pekşen - Sarhoşun saygısı
Ahmet Mahir Pekşen - Sarmaşık günaydını
Dergi Editörü - Dergi fuarındaydık
Site Editörü - Kardelen IX. uluslar...
Mehmet Hasret - Körbaykuş
Gönüldaş - "Ümmetim kötüde itti...
Necdet Uçak - Uyku
Necdet Uçak - İmtihan
Mustafa Büyükgüner - Taşlar dile geldi
M. Nihat Malkoç - Kudüs terennümleri
Hızır İrfan Önder - Az-öz
Ayhan Aslan - Karikatür
Ayhan Aslan - Babam
Ahmet Çelebi - 15 Temmuz
Gelecek sayı konusu -
Vural Gündüz - Çamurdan kale
Muhsin Hamdi Alkış - Türk milletinde devl...
Kubilay Ertekin - Çıban başı
İbrahim Şaşma - Kudüs mektubu
Halis Arlıoğlu - İnanç ve milli irâde...
Halis Arlıoğlu - Can Azerbaycan
Erdem Özçelik - Doktor anne
Mahir Adıbeş - Şahit
Kürsü Kainatın Efendisi - Giyim
Murat Yaramaz - Vicdan
Murat Yaramaz - Belki
Murat Yaramaz - Tavsiye
Tamer Uysal - Aydınlar üzerine
Harun Ekici - Unutmak
Hakan Karahan - Mevlânâ
Zaman Yolcusu - İki soru
Konyalı - Bir anma gününden rö...
Enes Yeşil - Kıyamam
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 4726683
 Bugün : 3761
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 446032
 Bugün : 114
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 103
 97. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
Son Güncellenme: 7 Ağustos 2018
Künye | Abonelik | İletişim