Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     3345 kez okundu.     7 yorum bırakıldı.     Yazara Mesaj

ACELE KAN ARANIYOR!
Ali Erdal

  Sayı: 64 - Nisan / Haziran 2010

Tek olmak, başkasına nisbet edilememek, başkası ile kıyaslanamamak, başkasına muhtaç olmamak Allah'a mahsus... Her varlık, bir başkası ile bir şekilde irtibatlı... Bunun için parçadan bütüne, bütünden parçaya yol var. Bir saç telinden, tırnaktan, deri parçasından insan kitap gibi okunabiliyor... Bir bitkinin yaprağını inceleyip çiçeğinin; köküne bakıp meyvesinin resmi çizilebiliyor. Asil atlar, cins köpekler, irsiyet ve irsî hastalıklar gösteriyor ki, bu bütün-parça irtibatı, her varlıkta, her zamanda ve mekânda geçerli. Hz. Ali'nin (ra) 15 asır önce buyurduğu gibi, “Parça bütünün habercisi”...

Bugün zerrede bütünün kodları olduğu ve bütünün parçaya, parçanın bütüne ait alâmetler ve işaretler taşıdığı herkes tarafından biliniyor. Sadece filmlerde değil, canlı örnekleri de görülüyor... Bir imzayı kimin attığını tespit, artık mesele değil... Küçük bir bilgi ile caniler yakalanabiliyor. Sıradan bir olay, çorap söküğü gibi büyük olayları ortaya döküyor veya daha büyük olaylara sebep oluyor. Bir aileye bakıp milleti; milleti tanıyınca aileyi bilmek iş değil... Tohumun, sayısız bütün kapasitesi taşıdığı ilk insandan beri malûm... Her şey iç içe ve girift. Bunun için her konuda ve her sahada ne 'parça' ihmal edibilir, ne 'bütün'... Bir makinede sadece bir dişli üzerinde yapacağınız değişiklik, karşısındaki dişliden başlamak üzere bütün makineyi etkileyeceğine ve makineyi atıl hale getireceğine göre üzerinde çalıştığınızı bilmek yetmez; onun, dışındakilerle irtibatını da bilmek zorundasınız. Zira bir tespih tanesini kaybettiyseniz, tesbihi bir köşeye atmanız gerekecektir. Keza bir sisteme göre dikilmiş domino taşlarının bir tanesini yıkınca, hepsi dizi halinde devrilir... Taşların tamamı kadar enerji gerekmemiş, o kadar taşı, bir taşlık enerji yıkmıştır... Bir zincirdeki en zayıf bakla, bütün zinciri kendi gücüne düşürür...

Toplumun bir kesimine bir takım haklar vermek veya o kesimden diye birilerini cezalandırmak, diğer kesimleri etkileyeceği gibi zamana ve nesillere yayılacak izler de bırakır. O gün hallettiğinizi zannettiğiniz bir mesele, yıllar sonra yakanıza yapışır. Meselâ bir kesime değiştirilmiş belde adlarını eski haline çevirme hakkı veriyorsanız; bunu o kesime bir taviz veya hak olarak değil; yerine getirilmesi gereken bir prensip olarak, uyulması gereken bir ahlâk icabı yapmalısınız. Bir kesim için değil, genel olarak... Toplumun bir kesimini değil tamamını muhatap kabul ederek... Dersim mağdurlarının hakkını düşünüyorsanız, şapka kanunu bahane edilerek haksız yere asılan İskilipli Atıf Hoca'nın hakkını da düşünmek zorundasınız. Tunceli, Dersim olarak değişsin mi diye konuşulmaz. Mesele sadece bir belde ve toplumun bir parçası ile sınırlı kalamaz. O zaman sorarlar adama, bu zamana kadar değiştirilmiş Oğuz boylarının adlarını taşıyan beldeleri niye düşünmüyorsunuz? Hemen şu anda yirmiden fazla yer sayabilirim. Bu kadar da değil... Bilecik Merkez Erenköy'ün adı Ören köy olarak değiştirilmişti yıllar önce... Ertuğrul Gazi'nin göçe başladığı yerin adını taşıyan Bilecik Merkez Muhan köyünün adı Kayabeli olarak değiştirilmişti... Bir zihniyetin ürünü bu örnekleri, herkes çevresinde görebilir. Meselenin künhüne inmeden, sebeplerini araştırıp ortaya koymadan, esaslarını belirlemeden, alanını belirtmeden, bütüne teşmil etmeden ve sınırlarını çizmeden yapacağınız “açılım” kaş yapayım derken göz çıkarmanıza sebep olur. İstemediğiniz halde... İyi niyetli olsanız da... “Açılımın” doğru, yerinde ve isabetli olması yetmez... Niyetiniz ne kadar halis olursa olsun, vatanın bütününü ve vatandaşların tamamını kapsamıyorsa ve umuma hitap etmiyorsa bir yanlışı düzeltirken, başka yanlışlara, istemeden ve farkında olmadan sebep olursunuz. Parça ve bütün irtibatına uygun prensibi bulursunuz ve onu ortaya koyarsınız. Bir kesimi kazanmak, bir kesime taviz veya hak vermek veya bir yanlışı düzeltmek için değil, “ihkak-ı hak” olarak ve “ihkak-ı hak” için... Mücerret hak için ve mücerret hakkı gerçekleştirmek için... Adalet için... Devlet ciddiyeti bunu gerektirir.

Bugün cemiyetimiz, bütün eklemleri yerinden oynamış bir insana benziyor. 'Parçalar', tezatsız bağlantılarla bir 'bütün'de birleştirilmedikleri için her şeyin her şeyle arası açık, her şey her şeyle didişme halinde... Bakın etrafınıza, mesleğinden ve işinden memnun kaç kişi var? Bulunduğu yerden dert yanmayan mı var? Her tarafından çekilen yaygı misali gücü yeten kurum ve kuruluş, devlet kudretini menfaati için kullanma kendi arzu ettiği yere çekme gayretinde... Fertler çatışıyor, mevkiler çarpışıyor, teşkilâtlar didişiyor, sınıflar kapışıyor, kadın-erkek zıtlaşıyor, evlâtla ebeveyn çekişiyor, nesiller hesaplaşıyor... Herkes her şeyden yakınıyor buna rağmen hiçbir şey çözüme kavuşturulmuyor; kavuşturulamıyor... “Ne olacak bu memleketin hali?” endişesi ve “Burası Türkiye!” eleştirisi herkesin ittifak ettiği birer “acıyorum”...

“Cümlenin maksudu bir, ammâ rivayet muhtelif” dendiği gibi Tanzimat'tan beri üslûplar değişik, kelimeler farklı, anlatımlar çeşitli olsa da söylenen ve yapılan tek: 'Memleketi kurtarmak için şu parçayı düzeltmek lâzım'... Hepsinde söylenen bu... Tanzimat, ıslahat, reform, düzenleme, düzeltme, inkılâp, ihtilâl, koruma, kollama, iyileştirme vesaire... Sanki dünyanın en büyük icadı gibi her hükümet “reform hükümeti”; kurulan her parti “değişim partisi”... İki asırdır böyle... Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur... Yurt dışından aldığımız anayasaları değiştirmek zorunda kalmadık mı? Her anayasayı değişikliklerle tanınmaz hale getirmedik mi? Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, İsviçre'den aldığımız kanunlarla bir hukuk 'bütünü' meydana getirilebilir miydi? Tabiî ki, bunlar birbirleriyle çelişti ve bunun sonucu kurumlar birbiri ile didişti. Tek parti, çok parti, tek meclis, meclis ve senato... Her fırsatta değiştirilen seçim kanunları, indirilip çıkarılan seçim barajları... Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, yönetmeliklerin, “iç hizmet” talimatnamelerinin birbirleriyle cedelleşmesini sadece kişilerin hatasına bağlamak mümkün mü?

Tanzimat'tan beri parçalarla oyalandık ve bütünü -parçaları yekpare yapacak bütünü- göz ardı ettik ve her seferinde bir tarafı düzeltirken (düzelttiğimizi zannederken) yeni problemlerle karşılaştık. Yeni problemler çıkardık. İki asırdır, her şeyin her şeyle kavgasının sebebi, mihenk taşı hükmündeki 'bütünden' mahrumiyet olduğunu anlayamadık.

Bütün çivileri yerinden oynamış bu toplumun, her şeyi yerli yerine oturtacak bir 'BÜTÜN”e ihtiyacı var. İlk önce ve acilen... O da milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlayacağı, milletin tasvip ve tasdik edeceği, milletin ruh köküne uygun bir anayasaya... Ve ona göre her şeyin yerli yerine oturtulmasına... Milletin; tek parti zulmü karşısında Demokrat Parti'de toplanmasının, 27 Mayıs gece baskınından sonra Adalet Parti'de birikmesinin, 12 Eylül'den sonra Anap'ta birleşmesinin son olaylar üzerine hem de iki defa Ak Parti'de ısrar etmesinin sebebi budur. Bu partileri tam olarak tasvip etmese de, hattâ etmediği halde, en uygun yerde topluca durmak suretiyle millet; hâkimiyetinin yolunu açmanın böylece mümkün olacağını hissetmiş ve millî ruh yüceliğinin, dinamizminin, sebatının harika misallerini ortaya koymuştur... Şükür ki böyle bir millî ruh var ve millî iradeyi tecelli ettiriyor. Bu millet; ruhuna, ruh köküne, özüne, aslına, kendisini tarih sahnesinde büyük yapan değerlerine, şehitlerin kanını temsil eden ay-yıldızlı bayrağına uygun bir anayasa hasreti çekiyor... Acilen taze kan arar gibi... Yeni yamalar değil, yeni anayasa... İki asırdır aranan taze kan... O anayasa hazırlandıktan sonra gerisi kolay...


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Ekleyen : Ali ERDAL    18.07.2010
Yorum : Hasan Ali Bey, Hepimiz dua edelim. Allah'ın merhameti var şükür. İlginize, vefanıza teşekkür ederim. Artık Kardelen'in basılı haline ihtiyaç duymuyor musunuz? Hasretle selâmlar...
Ekleyen : Ali ERDAL    18.07.2010
Yorum : Batur Bey'e ve "anayasa" rumuzuyla yazan kardeşimize... Türk milletinin hakkına yazımda işaret ettiğimi düşünüyorum. Nasıl bir anayasa hususunda "İdeolocya Örgüsü" en güzel cevaptır. Çıkacak olan sayımızda (65) bir yazarımızın bunu ele alan bir yazısı neşredilecek. Hem basılı dergiden, hem internetten okunabilir. Selâm ve saygılarımla...
Ekleyen : Ali ERDAL    18.07.2010
Yorum : Faruk, Haklısın, bu cemiyetin toptan her müessesesinin yeniden ele alınması gerekir. Çıkacak olan 65. sayımızda da buna işaret eden yazılr yer alacak. Dergiden ve siteden okunabilir. İlgine hararetle ve hasretle teşekkürler ederim. Hasretle selâmlar ve sevgiler...
Ekleyen : Faruk AKTI    12.07.2010
Yorum : Hocam öncelikle hürmetle ellerinizden öpüyorum.Bence Anayasa değişikliğinden önce seçim sisteminin değiştirilmesi ve gerçek manada milletin temsil edilmesi gerekmektedir.Bu zamana kadar dayatma temsilcilerle (Parti merkezlerinin belirlediği) bir yere varılamadığı aşikar.Nispi temsil sistemi ile belirlenecek millet vekillerinden oluşmuş parlementonun yapacağı anayasanın toplumun beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum.Saygılarımla.
Ekleyen : anayasa    25.06.2010
Yorum : mesele zaten orada ..nasıl bir anayasa?kürtler anayasada ruh köküne bağlı anayasa demişsiniz.. elinize sağlık ama kürtler bırakın onu köksüz bir anayasa istiyorlar. anayasadan türklüğün çıkarılmasını türklerin en fazla kendileri gibi bir kurucu olarak tanınmasını kendi polis ve askeri güçlerinin olmasını kısacası özerklikten de öte bir konfederasyon istiyorlar. Kısacası balkanlarda 100-150 yıl önce yaşadıklarımızı şimdi istiyorlar. yeni anayasa ister iken bunlara razı mıyız? değilse sizin öneriniz nedir? bunun bir bedeli var ve bu bedeli ödemeden istediğiniz kadar anayasa yapın. ya savaşacağız ya da teslim olacağız.
Ekleyen : batur    23.06.2010
Yorum : mutlak adalet adaletsizliktir. bir milletin bin yıl dinin bayraktarı olacak kanını sebil gibi akıtıp mazlumların umudu olacak adalet dağıtacak, öte yanda bir başkası kaçakçılık ve yağmacılık dışında bir şey yapmayacak ve sonra açılım yapılsın anayasa'da millet tanımı değişsin iki milletten oluşan devlet yapısına geçilsin diyecek. bu adalet midir? bir etnik grubun hakkı verilsin derken bu devletin asli sahibinin hakkı ne olacak? bu şuna benzer askerde yeni bot bağlamış erin ben generalle eşit olmak istiyorum demesi gibidir. Allah'a da isyandır.
Ekleyen : HASAN ALİ SOLAK    26.05.2010
Yorum : ELİNE,YÜREĞİNE,DİLİNE SAĞLIK HOCAM.BÜTÜN ÇİVİLERİ YERİNDEN OYNAMIŞ BU TOPLUMUN KANIMCA HİÇ BİR ÇİVİSİ YERİNDEN OYNAMAYAN ''ADAM GİBİ ADAM''A VE ''ADAM GİBİ ADAMLAR YETİŞTİRENLERE'' BİNAENALEYH SİZE VE SİZİN GİBİ İNSANLARIN DUALARINA İHTİYACI VAR. EMİNİM VE İNANIYORUMKİ BU DUA TARAFINIZCA YAPILMAKTADIR Kİ,GÜZEL YURDUMA MEVLA MERHAMETİNİ EKSİK ETMEMEKTEDİR. HERGÜN GÜNEŞ YENİDEN DOĞAR,VE DOĞAN GÜNEŞİN H EYECANIYLA DEVAM YAŞAMAYA HOCAM VE DEVAM DEVAM DEVAM........ SELAMLAR SAYGILAR HÜRMETLER....

 
İnternete, kulak versek... - Sayı 98
Türk teşkilâtlanma kabili... - Sayı 97
Kudüs... - Sayı 96
Tasavvuf ve cemiyet... - Sayı 95
Tüm Yazıları

Gelecek sayı konusu (98): İNTERNET


Son Eklenen Yorumlardan
 Sevgili Sehrzad, kalbinin değer kattığı sıcacık yorumun, okuduğum günün en güzel hediyesi oldu. Varl... Işın Erenoğlu Üstündağ

 Sehrzad da derki; bir canlının hayatı, yaşamı anlamlandırmaya çalışması ve yüreğine sığmayan duygul... Sehrzad davudi

 En azından "doğru tarafta olmak" nasıl bir nizam köpürtür... "Geride kalıyor olmak" faslını konuşaca... Sinan AYHAN

 "Demek ki, zaten aslında ve lûgatta bir kavmin ruhunu dayadığı iman kaynağı mânasına gelen ve son za... Sinan AYHAN

 Hocam, kaleminize sağlık, işin ruhunu etraflıca veren, hoş bir yazı olmuş... Allah razı olsun... Güç... Sinan AYHAN


Kim demiş okumuyoruz diye?
*Sevmediklerimizin, televizyon ekranlarında ve gazete sayfalarında canına okuyoruz!
*Trafik kazalarında ölenler ve PKK canilerinin katlettikleri için rahmet okuyoruz!
*Törenlerde nutuk okuyoruz!
*Kim ne derse desin, bildiğimizi okuyoruz.
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Milliyetçilik
Doktor anne
Türk teşkilâtlanma kabiliyeti ve kapasit
Çamurdan kale
Türkün halelendiği ufuk, istikamet...
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
Dergi fuarındaydık
Aydınlar üzerine
Türk teşkilâtlanma kabiliyeti ve kapasit
Milliyetçilik


Yavuz Sert - Keyif verici cümlele...
Ali Erdal - Türk teşkilâtlanma k...
Kadir Bayrak - Ertuğrul Gazi
Sinan Ayhan - Türkün halelendiği u...
Sinan Ayhan - Arşetip: eşyaların b...
Necip Fazıl Kısakürek - Milliyetçilik
Bedran Yoldaş - Filistin
Fatma Pekşen - Fatmalar ve diğerler...
Ahmet Mahir Pekşen - Sarhoşun saygısı
Ahmet Mahir Pekşen - Sarmaşık günaydını
Dergi Editörü - Dergi fuarındaydık
Site Editörü - Kardelen IX. uluslar...
Mehmet Hasret - Körbaykuş
Gönüldaş - "Ümmetim kötüde itti...
Necdet Uçak - Uyku
Necdet Uçak - İmtihan
Mustafa Büyükgüner - Taşlar dile geldi
M. Nihat Malkoç - Kudüs terennümleri
Hızır İrfan Önder - Az-öz
Ayhan Aslan - Karikatür
Ayhan Aslan - Babam
Ahmet Çelebi - 15 Temmuz
Gelecek sayı konusu -
Vural Gündüz - Çamurdan kale
Muhsin Hamdi Alkış - Türk milletinde devl...
Kubilay Ertekin - Çıban başı
İbrahim Şaşma - Kudüs mektubu
Halis Arlıoğlu - İnanç ve milli irâde...
Halis Arlıoğlu - Can Azerbaycan
Erdem Özçelik - Doktor anne
Mahir Adıbeş - Şahit
Kürsü Kainatın Efendisi - Giyim
Murat Yaramaz - Vicdan
Murat Yaramaz - Belki
Murat Yaramaz - Tavsiye
Tamer Uysal - Aydınlar üzerine
Harun Ekici - Unutmak
Hakan Karahan - Mevlânâ
Zaman Yolcusu - İki soru
Konyalı - Bir anma gününden rö...
Enes Yeşil - Kıyamam
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 4726652
 Bugün : 3730
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 446031
 Bugün : 113
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 103
 97. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
Son Güncellenme: 7 Ağustos 2018
Künye | Abonelik | İletişim