Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 30 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     2304 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Kürsü
Kürsü Vecd

  Sayı: 71 - Ocak / Mart 2012

“VECDİMİN PENCERESİNDEN” devam ediyor.

 

HAYRET

Velilik derecesinde bir kadına kâfirlerden bahsediyorlar. Allah'ı inkâr edenlerden…

Kadın öyle bir hayrete düşüyor ki; kendinden geçmişçesine başını tutuyor ve göğü, güneşi inkâr eden bir deliden bahsedilmiş gibi, saatlerce dehşet tavrını muhafaza ediyor:

–Nasıl olur, nasıl olur?.. Demek böyleleri de var!..

İşte bu noktaya kadar ermiş büyük saffet, hayret ve dünyadan gaflettir ki, Allah Resulünün:

“Size kocakarıların imanı lâzım!..”

Buyurdukları halin ta kendisi…

 

YA “BEN” NEREDE?

Benim elim, benim ayağım, başım, gözüm, kalbim vesaire… Vücudumuzu terkip eden her şeyi “benim” diye sayıp tüketebileceğimize göre ya “ben” nerede?.. O kimin?

 

VAR  YOK

Allah'a “var - yok” diyenlere şaşıyorum!

Sanki - hâşâ - Allah olmasa “var” ile “yok” olabilecek… Allah'ı, onun birer mahlûku olan “var” ile “yok” tan birine tasdik, öbürüne tekzip ettirenlere beraberce şaşıyorum! Allah o kadar var ki, “yok” şüphesine aynı zamanda yer verircesine ona “var” demek bile gerçek tevhid ehline giran gelir.

 

PATLAMA

Maddeci şöyle konuşur:

–Artık felsefe devri geçmiştir. Bir şeyi anlamak, onun künhüne nüfuz etmek, fikirle mücerretleri kuşatmak diye (metafizik)bir sıkıntıya yer kalmamıştır. Pratikte, eşya ve hadiseleri tasarruf, onlara tahakküm, onları verimlendirme devri açılmıştır. En iyi anlayış ve tam kavrayış, elektriğin ne olduğunu bilmek değil, onu bir nâkil üzerinde ve bir ampul içinde zaptetmektir. Hiçbir kafa humması, mide gurultusundan daha aziz değildir. Mutlaka mefkûreleştirilmesi gerekli bir şey aranıyorsa o da makinedir.

Ruhçu da şöyle cevap verir:

–İnsan başını fare kafasından ayıran tek haslet ve haysiyet, fikir, mücerret fikir, arayıcı, tarayıcı, çırpınıcı, çatlayıcı fikirdir. İşte bu türlü arayışın yolda bulduklarıdır ki, bugünkü teknolojiyi doğurdu. Fakat durak ve gaye onlar değil, öteler, ötelerin ötesi ve sonsuzluk… Eğer mücerret fikir olmasa ve herşey hayvanî bir insiyaka bırakılsaydı, arz cazibesi kanunu bulunur muydu? Siz, Yirmibirinci Asra doğru sarkan teknik küfür, insan saadetini, ruhu hadım etmekte arar ve onu bağırsak yoluna doğru iterken, atom bombanızın bile eşiti olamayacağı patlamaya belki Yirbirinci Asırda şahit olacaksınız!..

 

NEREDE

Tekrarlıyoruz: Eli çolak, dili tutuk, edası mahkûm, işi korkak, ahlâkı boyun eğme, üslûbu yüze gülme , bilgisi tekerleme, vecdi ezberleme, gözleri kuru, yüreği katı, ibadeti kabuk, hassasiyeti kopuk, biçareler biçaresi!..

Sen neredesin, Müslümanlık nerede?..

İmanını, alnına yapışmış kar topu bir nur güneşi gibi değil de, ilericiler görmesinler diye, burnunda bir cüzzam karhası gibi, sargılar altında taşıyan yoksunlar yoksunu!..

Sen neredesin, Müslümanlık nerede?..

Evi, elbisesi, ekmeği ve yurdu, elinde hırsızlık malı gibi duran, bir türlü bunların sahipliğine varamayan, her haliyle “bütün bunlar benim değil, sizin!” diye bağıran ödü patlamış ve beyni kamaşmış, asırlık hastalar hastası!..

Sen neredesin, Müslümanlık nerede!..

 

NİSBÎ

Maddeyi görüyor, kokluyor, tadıyor, sesini işitiyor ve temasını duyuyoruz. Madde mi gözümüze, burnumuza, dilimize, kulağımıza, derimize göre, bu hasseler mi maddeye göre… Madde içimizde mi, dışımızda mı?.. Daha nice “olan” var ki, onlara mahsus aletimiz olmadığı için farkında değiliz. Ama o alet kalbimizde  var… Onun da farkında değiliz…

 

ANLAMAK

İçimizde öyle bir doyma ve kanma duygusu ki, onu doyuran ve kandıran şeye hakikat diyoruz. Halbuki hakikat bizim duyduğumuzdan mücerret ve müstakil olmak gerek… İşte bu mücerret ve müstakil ana yol, yine içimizde, fakat saklanmış olması lâzım…

Onun içindir ki, hakikati önce his, sonra fikrederiz.

 

*

 

His sultan, akıl vezir… Haddini bilmek şartıyla…

 

METODOLOJİ

Allah Resulünün “devemi bağlayayım mı, tevekkül mü edeyim?” diye soran bedevîye verdiği “bağla ve tevekkül et!” cevabı, tedbir ve takdir arası iş ölçüsünde tek… Hazret-i Ebu Bekr'inMîraç mucizesine karşı çıkanlara “O söylediyse doğrudur!” mukabelesi, Peygambere bağlanmakta biricik… Hazret-i Ömer'in “Allahın takdirinden mi kaçıyorsun?” diye haykıranlara “Allahın takdirinden kazasına sığınmaya gidiyorum!” sözü, kaderi anlatmakta en üstün… Hazret-i Osman'ın Ebu Zer Hazretlerine “Ben Allahın Resulünden görmediğimi yapmam!” karşılığı, sadakatte usul temeli!..

Esasların esası İslâmda, usullerin usulüne kadar ne noksan ki?..

 

DOYMAK

Gençliğine doymadan gitti, derler… Doymak mümkün mü ki, doyup da gitsin… Doymak burada değil… Burası acıkmanın yeri…

Ve:

Tezatlar arasındaki ahengin şekilde en güzel ve kâmil ifadesi daire… O, giderken gelir, gelirken gider.

 

SECDE

Aman Yârabbi, aman Yârabbi; biz seni lâfta, yalnız lâfta ve kelimede anıyoruz. Üstelik hikmetin karşısında ve hayrete düştüğümüzü sanıyoruz. Senin, hikmetten bahsedici aklı yaratan hikmet sahibi olduğunu düşünüyorum da, patlayacak kadar şişen kafatasımı secdeye mıhlamak ve öylece kalmaktan başka yol göremiyorum. Zira secde, kendimde sandığım, kendimin diye vehmettiğim şeylerin sana iadesidir.

Aman Yârabbi; ne büyük sır var secdede!.. Anlar gibi oluyorum ama yine anladığımı iddia edemiyorum.

 

SEVMEK

Bazıları “Ben Allah'ı severim; ondan korkmam!” der. Bilmez ki, korku, sevginin ta merkezine yerleştirilmiştir. Sevgi korkunçtur. Dağın tepesini seven, uçurumdan nasıl korkmaz!..

*

 

Bütün eczahane, pastahane, muayenehane, dershanelerin duvarlarına yazmalı: “Ölüme çare Allah’ı sevmek ve Resulünün izinden gitmektir!..”

*

 

Piyanoda tokmakların teller üzerine vuruşunu hesap ve ona kuru bir nispetle bağlanan akıl, nameyi nasıl anlasın?

*

 

Bir tabloda mevcut renklerin (gramaj)ını ölçen tahlilci akıl şu kadar gram, şu kadar renkten doğan terkibi nasıl kavrasın?..

 

GÖZ  KULAK

Bana öyle geliyor ki, münkirin gözünü çıkarsalar, kulağını sağır etseler, burnunu tıkasalar, dilini sökseler ve temas hissini dondursalar, o zaman görür, işitir, koklar, tadar ve temastan anlar…

Eyvah, görmemek için göz, işitmemek için kulak taşıyanlara!..

 

İZAH

Bu âlemde hiçbir şeyin tam ve mutlak izahı yoktur. Bir şeyi izah etmek için kullandığımız kelimenin izahı bile ayrıca izaha muhtaç, başka bir kelimeyle… Bütün izah edilemezler yine izah edilemezlerle izaha çalışırken, farkındamıyız ki, bu izahı izah edilemeyenlerin en büyüğü, yine  Allah?.. Kâinatın tek ve mutlak izahı, Allah…


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Vecd... - Sayı 72
Kürsü... - Sayı 71
Kürsü... - Sayı 70
Vecd... - Sayı 69
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (106): Mevlâna, Yunus etrafında Anadolu irfanı...

Son Eklenen Yorumlardan
 Amin... Okuyucu

 Maalesef bu virüsün aşısı da ilacı da Yok. Allah ıslah etsin... Ahmet Güney

 Allah(celle celaluhu) razı olsun. Bizim böyle bilimsel makalelere de ihtiyacımız var. Teşekkürler!... Himmet

 Hocam yazılarınızdan istifade ediyoruz. Bu yazınızda da çok faydalı bilgiler ve öğütler mevcut. Yaln... Mustafa GÜNEY

 Göz yaşı dökmemek kabil mi; bu satırlar işte tam göz yaşı pınarının yeri, İsa Yusufalptekin, güzel i... Sinan AYHAN


ACI-YORUM nedir?
Bugün toplumumuzda, özellikle düşünce alanında aksayan yönler ve anlamsızlıklar var.
ACIYORUM, bu aksaklıkları ve anlamsızlıkları, sadece fikirle en can alıcı yerinden, en vurucu sözlerle, yanlışlıkların mantıksızlıklarını yakalamayı usul bilerek, en doğru yargıları, hiç itiraza yer vermeyecek şekilde ifade etmeyi ve daha sonra düzeltmeyi yapacak olanlar için fikri çözüm yolları açmak düşüncesinin ifadeye dökülmüş şeklidir.
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1992
Maarif
Nasıl bir insan
İki kelime arasındaki boşluktan geçen ku
Çeyrek asır
Maariften eğitime
Zikir ve ?nemi
En tehlikeli virüs...


Ali Erdal - Nasıl bir insan
Ali Erdal - Büyük depremin öncül...
Kadir Bayrak - Filmin sonu
Sinan Ayhan - Türkü, Anadolu harcı...
Necip Fazıl Kısakürek - Maarif
Bedran Yoldaş - Paklanmak
Dergi Editörü - Çeyrek asır
Site Editörü - Maariften eğitime
Mehmet Hasret - Dost cemali
Necdet Uçak - İslâm gelince
Necdet Uçak - Geçer
Necdet Uçak - Değil
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler...
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
M. Nihat Malkoç - Her şey eğitimle baş...
Hızır İrfan Önder - Elem gazeli
Hızır İrfan Önder - Gafil olma
Ayhan Aslan - İhtiras
Olgun Albayrak - Münacaat
Mehmet Balcı - Kurban açıklaması
Mehmet Balcı - Kalmadı
Mehmet Balcı - Doluyum
Yusuf Karagözoğlu - Kazandıklarımızı kay...
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara Bakış-105
Kubilay Ertekin - En tehlikeli virüs.....
Halis Arlıoğlu - Hasret ve hüsranla g...
Halis Arlıoğlu - Felek
Büşra Doğramacı - İnsanlığın maarif da...
Kürsü Kainatın Efendisi - Mucize
Murat Yaramaz - Tedrisat
Murat Yaramaz - Mizah köşesi-105
Murat Yaramaz - Vesile
Murat Yaramaz - Bıçak
Murat Yaramaz - Eğilim
Mehmet izzet Gülenler - Dubalı dünya düzeni ...
Gülşen Ayhan - İki kelime arasındak...
Eyyub MEMMEDOV - Deniz boyu sevgim...
Mertali Mermer - İnsanlar anlamaz ben...
Cemal Karsavan - Kaşım değse kirpiğin...
İlkay Coşkun - Maarif meselemiz
İlkay Coşkun - Mülâkat-105
İlkay Coşkun - Vatanım
Turgut Yıldızan - İnsandan hazreti ins...
Turgut Yıldızan - Öğretmen olabilir mi...
Vildan Poyraz Coşkun - Eğitimde anne eli
Mehmet Şirin Aydemir - Keder kardelenleri
Çakmakçıoğlu - Hangi eğitim
Tuba Kanlıkama - Payitahtın sesi
Mustafa Kadir Atasoy - Göktaşı
Ülvi ƏLƏKBƏRZADƏ - Edilen dualar
Ülvi ƏLƏKBƏRZADƏ - Sevgi notumuz
İlknur Şimşek - 1453
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 7775233
 Bugün : 5218
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 514350
 Bugün : 65
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 59
 105. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 2
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
Son Güncellenme: 2 Mayıs 2020
Künye | Abonelik | İletişim