Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Ali Erdal'ın yeni kitabı TÜRK KİMLİĞİ çıktı        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 32 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     67 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Deprem Felâketi: Âyetlere Riâyetsizliğin Neticesi
Muhsin Hamdi Alkış

  Sayı: 116 -

6 Şubat tarihinde yüzyıllardır görülmemiş büyüklükte bir felâkete uyanıp milletçe acılara boğulduk. Akabinde ancak köklü ve asil milletlerde görülen millî ruh uyanışıyla millet, ülkemizin her yanından yardım için seferber oldu. Felâketin büyüklüğü sebebiyle yardım organizasyonda ilk günlerde görülen dağınıklık da eleştiri konusu oldu. Bu millî ruh uyanışının felâketin yaralarını sarmak kadar kendini hesaba ve sorguya çekmek noktasında da bir hizmet yapması halinde gelecekten umutlanmamıza vesile olacaktır. 

Tabiat, yüce Yaratan’ın kanunlarına tâbi olarak kendi kurallarıyla milyarlarca yıldır devinen sürekli yeniden yaratılan bir varlıktır. Yaratan’ın koyduğu kurallar ve yarattığı her şey O’nun varlık âyetleridir. Kevnî âyetleridir. Kâinat kitabının âyetleri, delilleridir. Bu kuralları öğrenip onlara uygun bir hayat sürmek de insanın temel vazifelerindendir. Zira ilk nâzil olan ayet OKU emriyle başlarken okuma yazma bilmeyen bir Peygambere hitab etmekte ve mündemiç mânâsıyla KÂİNAT KİTABINI OKU anlamını ihtiva etmekte değil midir?

Pozitif ilim, dinî ilim ayrımı sunidir. Bir Müslümanın ilim türü ayırt etmeksizin onlara vâkıf olması ve uyması gerekmez mi? 

Dinin vaz ettiği ahlâka uymamak, işini lâyıkıyla yapmamak, emaneti ehline vermemek, liyakat gözetmemek dinden neredeyse hiç nasibi olmamak anlamına gelmez mi? 

Yaşadığımız deprem felâketi dinin emir ve kurallarına uymamak kadar, ilim adamlarının tespit edip kurallarını ve matematiğini ortaya koyduğu kevnî âyetlere, kısacası Sünnetullah’a ve yer kürenin üzerindeki fay hatları gerçeği bilinir onlara uygun bina inşa etmenin ilmî ve hukukî kuralları da vaz edilmişken beşerî bu kurallara da uymamaktan kaynaklanmış değil midir? Uymamanın gerekçesi olamaz ama saikleri sorumluluk bilincinin azlığı, ahlâkî ve etik yoksunluğu, suiistimal, dünya malına tamah değil midir? 

Deprem öncesi 28 üzerinde imza ile denetlenmiş olması gereken binalarda can veren kardeşlerimizin hesabı sorulmazsa hem hukukî hem de ilmî vazife ihmal edilmiş değil midir?

O halde eksik olan nedir?

● Öncelikle işin en temeli ahlâk… İdeal eğitim sistemi için söylenen matematikten önce ahlâk kazandırmaktır. Misal olarak, Finlandiya’da çocuklar matematikten önce ilkokulda sınavsız ve oyunlarla arkadaşlarına saygı duymayı, hakkını yememeyi, kurallara riayeti öğreniyor. Bize göre bu ahlâkın kaynağı ilâhîdir. Başkasına göre kaynağı farklı olabilir amma velâkin çocuklarımıza her şeyden evvel ahlâk kazandırmak ondan sonra ne öğreteceksek öğretmek…

● Deprem özelinde ise her şeyin başı, nüfus plânlaması değil NÜFUSUN plânlanmasıdır. Şehirlerimiz plânlanırken onun bunun rant hesabı değil ilmî gereklilikler hesaba katılmalıdır. Şehir plânlamasında meskenler yamaçlara, tarım ise düz ovalara plânlandıktan sonra, deprem riskine göre asla ve asla çok katlı binalara izin verilmeyeceği ve istisnasının da olmayacağı kanunla düzenlenmiş olsa idi her belediyenin bu plânları kendine göre esnetmesi mümkün olabilir miydi?

● Plânsız izinsiz göçe izin verilmemelidir. Meselâ Almanya’da şehirler genelde sekizyüzbin bir milyon arası nüfus, fabrikaları ve işyerlerini de nüfus dağılımına göre plânlamışlar. Bizde ise İstanbul’un nüfusunu tespit etmek bile mümkün değil. Fabrikalar, ticaret İstanbul ve Marmara bölgemize yoğunlaşmış durumda. Bu durum da şehirlerde aşırı yığılmaya neden olup, arsa da üretilmediğinden konut ihtiyacını aşırı arttırdığından arsa ve bina rantını inanılmaz yükseltip çok katlı yapılara mecbur bırakıyor. Allah korusun, bir Marmara depreminde milli güvenlik riski de doğuruyor.

● Şehirlerimizin ana fonksiyonuna ve karakterine göre nüfusu plânlamamız lâzım. Misal İstanbul dünya mirası bir şehrimiz. Turizm ve finans sektörü dışında fabrika vs yapmamak, fabrikaları orta Anadolu’ya plânlamak ve yerleşimi de öyle yaptırmak lâzım. Çocukların gençlerin kariyer plânlamalarını da tekrar gözden geçirmek ve bu kadar vasıfsız üniversitedense ustalık gerektiren işlere yöneltmek ve göç etmelerine gerek kalmadan kendi memleketlerinde hayatlarını en medeni şekilde idame ettirebilmelerini sağlamak gerek.

● Osmanlı'da ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ikamet tezkeresi varmış. Meselâ İstanbul'a giden bir kişi nerede kalacağını, geçim kaynağını ispat etmesi ve ikamet izni alması gerekiyormuş. Nüfusu doğru plânlarsak şehirlerde haddinden fazla yığılma olmazsa çok katlı bina ihtiyacı da olmaz.

● Meselâ, ABD’de ve ona yakın oranda Britanya’da insanların % 80’i iki katlı bahçeli konutlarda ikamet eder. İnsanın toprakla doğayla irtibatını kesmemesi ruhî gelişimi açısından da bunun tercih edilmesi gerektiğini izaha bile lüzum yoktur. 1980’lere kadar ülkemizde de yaygın olan bu yapılaşma halen daha devam etmiş olsa idi deprem can kaybımız pek az olabilirdi.

● İnşaatta en önemli maliyet unsurlarından biri arsa maliyetidir. Büyükşehirlerde neredeyse maliyetin yarısına tekabül eder. Devlet kendi evini yapacaklara bedava arsa üretse, verse ev fiyatları yarıya düşer. İnsan dedeleri gibi bahçeli evlerde mahallelerde oturabilir. Şöyle ki: devlet ve belediyeler şehrin çeperlerinde toplu ulaşım imkânı içerisinde yatay mimaride bahçeli evlerden müteşekkil bir şehir plânlaması yaparak öncelikle kendi evlerini üretebilmeleri için en temel girdi olan arsa üretse bunların altyapısını hazır hale getirse, bedava veya çok ucuz maliyetle tek evini kuracak insanlara tahsis etse, bu arsalar üzerinde yapılacak meskenler için proje, harç ve hatta çelik konstrüksüyon ve/veya uygun diğer malzemeleri de sübvanse ederek insanlarımızı bahçeli evlerinde ve mahallede oturabilir hale getirebilir. Şu anda o çok katlı zevksiz, mâneviyatsız kibrit kutusu gibi üstüste evlerin bir dairesinin yarı ve hattâ Anadolu’da 1/3 maliyetine bile bu yapılabilir.

Ezcümle, eksik olan nedir sorumuza tek cümlelik cevap: ÂYETLERE RİÂYETSİZLİK!


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Deprem Felâketi: Âyetlere... - Sayı 116
Türk Mizahı Hikmettir!... - Sayı 113
Güzel Ahlâk ve Liyakat... - Sayı 112
Olaylara Bakış - 111... - Sayı 111
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayının konusu (117):
Türk Musikîsi

Son Eklenen Yorumlardan
 Böylesi bir eser hiç yorum almamış hayret ki hayretttttttt nasıl olur anlamıyorum ....Etkili anlatım... yasemin olgaçay

 Mükemmel bir yazı. Yüreğinize sağlık. ... Beyza Şen

 Herkes bir çok hastalığa iyi gelen mai kibrit-i şerif ten bahsetmiş te nedir nasıl yapılır hiçbir bi... Ömer

 Elinize emeğinize sağlık sayın hocam. Sakın okuma yazınız harika olmuş. Maalesef biz ilk emri OKU ol... Ahmet Güney

 Kökümü arıyorum... Mikail


Batı; kaybettiği noktanın idrâkinde ve kazanacağı noktanın gafili olduğunu -yalnız kendine- ihtar ederek bugünkü buhranını yaşıyor. Biz; tüm taklitçiliğimize rağmen hem birincisinin, hem ikincisinin gafletindeyiz.
Eğer batı gibi kaybettiğimiz noktanın idrakinde olabilseydik, elimizden kaçırdığımız bunca zamandan ötürü eyvahlar eder; kazanacağımız noktanın gafletinden de sıyrılabilirdik…
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Beşik Miydi Sallanan
Neye Muhtacız?
Elbistan Hüzünleri
Yeniden Soruyoruz: Bir Dergi Ne İşe Yara
Yer Kabuğu İle Birlikte Gönlümüzün De Fa


Ali Erdal - Neye Muhtacız?
Kadir Bayrak - Üretememek
Necip Fazıl Kısakürek - Dünyayı İmar
Bedran Yoldaş - İstenmeyen Fiil: Yar...
Bedran Yoldaş - Eylül
Ekrem Yılmaz - Liyakat - Taşın Altı...
Ekrem Yılmaz - Bahar
Ekrem Yılmaz - Sınırsız Sevgim
Ekrem Yılmaz - Şarkımızdan Dinledik
Ekrem Yılmaz - Gâzi Çınar
Dergi Editörü - Yeniden Soruyoruz: B...
Site Editörü - Asıl Kahramanlık Âfe...
Necdet Uçak - Çalışana Verir Mevlâ...
Necdet Uçak - Tövbe Et
Necdet Uçak - İmân
Mustafa Büyükgüner - Heybemden
Kardelen Dergisi - Dergilere bir darbe ...
Kardelen Dergisi - Kardelenden Haberler
Kardelen Dergisi - Acıyorum - Çalışmak
Kardelen Dergisi - Gelecek Sayı Konusu
M. Nihat Malkoç - Elbistan Hüzünleri
M. Nihat Malkoç - Yer Kabuğu İle Birli...
Hızır İrfan Önder - Kork İçimdeki Cehenn...
Mehmet Balcı - Kardeş Olalım
Mehmet Balcı - Bozgun
Ahmet Çelebi - Neredesin Ey Merhame...
Hikmet Öztürk - Sorumlu Kim?
Muhsin Hamdi Alkış - Deprem Felâketi: Âye...
Halis Arlıoğlu - Oy Namustur
Ahmet Değirmenci - Ninni
Ahmet Değirmenci - Aşkın Mezarı
Osman Akyol - Çiğ Tanem
Erdem Özçelik - Hepimiz Biraz Issızı...
Remzi Kokargül - Bir Şehrin Gözyaşlar...
Murat Yaramaz - Yanıt
Murat Yaramaz - Kolay Gelsin
Mahmut Topbaşlı - Altı Şubat Gecesi
Mahmut Topbaşlı - Kor Ateşler İçinde
Erkan Karakaya - Ölümüm
Cemal Karsavan - Ya Duygular Öldürür ...
İlkay Coşkun - Türk Kimliği
Özkan Aydoğan - Beşik Miydi Sallanan
İlknur Eskioğlu - Âyet Gâyet Açık
Selahaddin Yıldız - Ha!
Ayşe Yaz - Kafasında Duman Tüte...
Yahya Daban - Sağlam Zemin
İrfan Aydın - Umudumun Gonca Gülle...
İrfan Aydın - Baş Rolde Sen Varsın
Ahmet Cihan Acar - Ölüm
Ahmet Cihan Acar - Hiç
Ahmet Rıfat İlhan - Ses
Mehmet Baş - Çattılar Seni
Hamid Ahmedzade - Çanakkale Şehitlerin...
Emine Öztürk - Sarsıntı
Servane DAĞTUMAS - Azerbaycanlı yazar F...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 11709947
 Bugün : 337
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 581191
 Bugün : 4
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 58
 116. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 0
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 4
Son Güncelleme: 21 Mayıs 2023
Künye | Abonelik | İletişim