Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Ali Erdal'ın yeni kitabı TÜRK KİMLİĞİ çıktı        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 32 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     4707 kez okundu.     7 yorum bırakıldı.     Yazara Mesaj

ACELE KAN ARANIYOR!
Ali Erdal

  Sayı: 64 - Nisan / Haziran 2010

Tek olmak, başkasına nisbet edilememek, başkası ile kıyaslanamamak, başkasına muhtaç olmamak Allah'a mahsus... Her varlık, bir başkası ile bir şekilde irtibatlı... Bunun için parçadan bütüne, bütünden parçaya yol var. Bir saç telinden, tırnaktan, deri parçasından insan kitap gibi okunabiliyor... Bir bitkinin yaprağını inceleyip çiçeğinin; köküne bakıp meyvesinin resmi çizilebiliyor. Asil atlar, cins köpekler, irsiyet ve irsî hastalıklar gösteriyor ki, bu bütün-parça irtibatı, her varlıkta, her zamanda ve mekânda geçerli. Hz. Ali'nin (ra) 15 asır önce buyurduğu gibi, “Parça bütünün habercisi”...

Bugün zerrede bütünün kodları olduğu ve bütünün parçaya, parçanın bütüne ait alâmetler ve işaretler taşıdığı herkes tarafından biliniyor. Sadece filmlerde değil, canlı örnekleri de görülüyor... Bir imzayı kimin attığını tespit, artık mesele değil... Küçük bir bilgi ile caniler yakalanabiliyor. Sıradan bir olay, çorap söküğü gibi büyük olayları ortaya döküyor veya daha büyük olaylara sebep oluyor. Bir aileye bakıp milleti; milleti tanıyınca aileyi bilmek iş değil... Tohumun, sayısız bütün kapasitesi taşıdığı ilk insandan beri malûm... Her şey iç içe ve girift. Bunun için her konuda ve her sahada ne 'parça' ihmal edibilir, ne 'bütün'... Bir makinede sadece bir dişli üzerinde yapacağınız değişiklik, karşısındaki dişliden başlamak üzere bütün makineyi etkileyeceğine ve makineyi atıl hale getireceğine göre üzerinde çalıştığınızı bilmek yetmez; onun, dışındakilerle irtibatını da bilmek zorundasınız. Zira bir tespih tanesini kaybettiyseniz, tesbihi bir köşeye atmanız gerekecektir. Keza bir sisteme göre dikilmiş domino taşlarının bir tanesini yıkınca, hepsi dizi halinde devrilir... Taşların tamamı kadar enerji gerekmemiş, o kadar taşı, bir taşlık enerji yıkmıştır... Bir zincirdeki en zayıf bakla, bütün zinciri kendi gücüne düşürür...

Toplumun bir kesimine bir takım haklar vermek veya o kesimden diye birilerini cezalandırmak, diğer kesimleri etkileyeceği gibi zamana ve nesillere yayılacak izler de bırakır. O gün hallettiğinizi zannettiğiniz bir mesele, yıllar sonra yakanıza yapışır. Meselâ bir kesime değiştirilmiş belde adlarını eski haline çevirme hakkı veriyorsanız; bunu o kesime bir taviz veya hak olarak değil; yerine getirilmesi gereken bir prensip olarak, uyulması gereken bir ahlâk icabı yapmalısınız. Bir kesim için değil, genel olarak... Toplumun bir kesimini değil tamamını muhatap kabul ederek... Dersim mağdurlarının hakkını düşünüyorsanız, şapka kanunu bahane edilerek haksız yere asılan İskilipli Atıf Hoca'nın hakkını da düşünmek zorundasınız. Tunceli, Dersim olarak değişsin mi diye konuşulmaz. Mesele sadece bir belde ve toplumun bir parçası ile sınırlı kalamaz. O zaman sorarlar adama, bu zamana kadar değiştirilmiş Oğuz boylarının adlarını taşıyan beldeleri niye düşünmüyorsunuz? Hemen şu anda yirmiden fazla yer sayabilirim. Bu kadar da değil... Bilecik Merkez Erenköy'ün adı Ören köy olarak değiştirilmişti yıllar önce... Ertuğrul Gazi'nin göçe başladığı yerin adını taşıyan Bilecik Merkez Muhan köyünün adı Kayabeli olarak değiştirilmişti... Bir zihniyetin ürünü bu örnekleri, herkes çevresinde görebilir. Meselenin künhüne inmeden, sebeplerini araştırıp ortaya koymadan, esaslarını belirlemeden, alanını belirtmeden, bütüne teşmil etmeden ve sınırlarını çizmeden yapacağınız “açılım” kaş yapayım derken göz çıkarmanıza sebep olur. İstemediğiniz halde... İyi niyetli olsanız da... “Açılımın” doğru, yerinde ve isabetli olması yetmez... Niyetiniz ne kadar halis olursa olsun, vatanın bütününü ve vatandaşların tamamını kapsamıyorsa ve umuma hitap etmiyorsa bir yanlışı düzeltirken, başka yanlışlara, istemeden ve farkında olmadan sebep olursunuz. Parça ve bütün irtibatına uygun prensibi bulursunuz ve onu ortaya koyarsınız. Bir kesimi kazanmak, bir kesime taviz veya hak vermek veya bir yanlışı düzeltmek için değil, “ihkak-ı hak” olarak ve “ihkak-ı hak” için... Mücerret hak için ve mücerret hakkı gerçekleştirmek için... Adalet için... Devlet ciddiyeti bunu gerektirir.

Bugün cemiyetimiz, bütün eklemleri yerinden oynamış bir insana benziyor. 'Parçalar', tezatsız bağlantılarla bir 'bütün'de birleştirilmedikleri için her şeyin her şeyle arası açık, her şey her şeyle didişme halinde... Bakın etrafınıza, mesleğinden ve işinden memnun kaç kişi var? Bulunduğu yerden dert yanmayan mı var? Her tarafından çekilen yaygı misali gücü yeten kurum ve kuruluş, devlet kudretini menfaati için kullanma kendi arzu ettiği yere çekme gayretinde... Fertler çatışıyor, mevkiler çarpışıyor, teşkilâtlar didişiyor, sınıflar kapışıyor, kadın-erkek zıtlaşıyor, evlâtla ebeveyn çekişiyor, nesiller hesaplaşıyor... Herkes her şeyden yakınıyor buna rağmen hiçbir şey çözüme kavuşturulmuyor; kavuşturulamıyor... “Ne olacak bu memleketin hali?” endişesi ve “Burası Türkiye!” eleştirisi herkesin ittifak ettiği birer “acıyorum”...

“Cümlenin maksudu bir, ammâ rivayet muhtelif” dendiği gibi Tanzimat'tan beri üslûplar değişik, kelimeler farklı, anlatımlar çeşitli olsa da söylenen ve yapılan tek: 'Memleketi kurtarmak için şu parçayı düzeltmek lâzım'... Hepsinde söylenen bu... Tanzimat, ıslahat, reform, düzenleme, düzeltme, inkılâp, ihtilâl, koruma, kollama, iyileştirme vesaire... Sanki dünyanın en büyük icadı gibi her hükümet “reform hükümeti”; kurulan her parti “değişim partisi”... İki asırdır böyle... Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur... Yurt dışından aldığımız anayasaları değiştirmek zorunda kalmadık mı? Her anayasayı değişikliklerle tanınmaz hale getirmedik mi? Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, İsviçre'den aldığımız kanunlarla bir hukuk 'bütünü' meydana getirilebilir miydi? Tabiî ki, bunlar birbirleriyle çelişti ve bunun sonucu kurumlar birbiri ile didişti. Tek parti, çok parti, tek meclis, meclis ve senato... Her fırsatta değiştirilen seçim kanunları, indirilip çıkarılan seçim barajları... Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, yönetmeliklerin, “iç hizmet” talimatnamelerinin birbirleriyle cedelleşmesini sadece kişilerin hatasına bağlamak mümkün mü?

Tanzimat'tan beri parçalarla oyalandık ve bütünü -parçaları yekpare yapacak bütünü- göz ardı ettik ve her seferinde bir tarafı düzeltirken (düzelttiğimizi zannederken) yeni problemlerle karşılaştık. Yeni problemler çıkardık. İki asırdır, her şeyin her şeyle kavgasının sebebi, mihenk taşı hükmündeki 'bütünden' mahrumiyet olduğunu anlayamadık.

Bütün çivileri yerinden oynamış bu toplumun, her şeyi yerli yerine oturtacak bir 'BÜTÜN”e ihtiyacı var. İlk önce ve acilen... O da milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlayacağı, milletin tasvip ve tasdik edeceği, milletin ruh köküne uygun bir anayasaya... Ve ona göre her şeyin yerli yerine oturtulmasına... Milletin; tek parti zulmü karşısında Demokrat Parti'de toplanmasının, 27 Mayıs gece baskınından sonra Adalet Parti'de birikmesinin, 12 Eylül'den sonra Anap'ta birleşmesinin son olaylar üzerine hem de iki defa Ak Parti'de ısrar etmesinin sebebi budur. Bu partileri tam olarak tasvip etmese de, hattâ etmediği halde, en uygun yerde topluca durmak suretiyle millet; hâkimiyetinin yolunu açmanın böylece mümkün olacağını hissetmiş ve millî ruh yüceliğinin, dinamizminin, sebatının harika misallerini ortaya koymuştur... Şükür ki böyle bir millî ruh var ve millî iradeyi tecelli ettiriyor. Bu millet; ruhuna, ruh köküne, özüne, aslına, kendisini tarih sahnesinde büyük yapan değerlerine, şehitlerin kanını temsil eden ay-yıldızlı bayrağına uygun bir anayasa hasreti çekiyor... Acilen taze kan arar gibi... Yeni yamalar değil, yeni anayasa... İki asırdır aranan taze kan... O anayasa hazırlandıktan sonra gerisi kolay...


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Ekleyen : Ali ERDAL    18.07.2010
Yorum : Hasan Ali Bey, Hepimiz dua edelim. Allah'ın merhameti var şükür. İlginize, vefanıza teşekkür ederim. Artık Kardelen'in basılı haline ihtiyaç duymuyor musunuz? Hasretle selâmlar...
Ekleyen : Ali ERDAL    18.07.2010
Yorum : Batur Bey'e ve "anayasa" rumuzuyla yazan kardeşimize... Türk milletinin hakkına yazımda işaret ettiğimi düşünüyorum. Nasıl bir anayasa hususunda "İdeolocya Örgüsü" en güzel cevaptır. Çıkacak olan sayımızda (65) bir yazarımızın bunu ele alan bir yazısı neşredilecek. Hem basılı dergiden, hem internetten okunabilir. Selâm ve saygılarımla...
Ekleyen : Ali ERDAL    18.07.2010
Yorum : Faruk, Haklısın, bu cemiyetin toptan her müessesesinin yeniden ele alınması gerekir. Çıkacak olan 65. sayımızda da buna işaret eden yazılr yer alacak. Dergiden ve siteden okunabilir. İlgine hararetle ve hasretle teşekkürler ederim. Hasretle selâmlar ve sevgiler...
Ekleyen : Faruk AKTI    12.07.2010
Yorum : Hocam öncelikle hürmetle ellerinizden öpüyorum.Bence Anayasa değişikliğinden önce seçim sisteminin değiştirilmesi ve gerçek manada milletin temsil edilmesi gerekmektedir.Bu zamana kadar dayatma temsilcilerle (Parti merkezlerinin belirlediği) bir yere varılamadığı aşikar.Nispi temsil sistemi ile belirlenecek millet vekillerinden oluşmuş parlementonun yapacağı anayasanın toplumun beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum.Saygılarımla.
Ekleyen : anayasa    25.06.2010
Yorum : mesele zaten orada ..nasıl bir anayasa?kürtler anayasada ruh köküne bağlı anayasa demişsiniz.. elinize sağlık ama kürtler bırakın onu köksüz bir anayasa istiyorlar. anayasadan türklüğün çıkarılmasını türklerin en fazla kendileri gibi bir kurucu olarak tanınmasını kendi polis ve askeri güçlerinin olmasını kısacası özerklikten de öte bir konfederasyon istiyorlar. Kısacası balkanlarda 100-150 yıl önce yaşadıklarımızı şimdi istiyorlar. yeni anayasa ister iken bunlara razı mıyız? değilse sizin öneriniz nedir? bunun bir bedeli var ve bu bedeli ödemeden istediğiniz kadar anayasa yapın. ya savaşacağız ya da teslim olacağız.
Ekleyen : batur    23.06.2010
Yorum : mutlak adalet adaletsizliktir. bir milletin bin yıl dinin bayraktarı olacak kanını sebil gibi akıtıp mazlumların umudu olacak adalet dağıtacak, öte yanda bir başkası kaçakçılık ve yağmacılık dışında bir şey yapmayacak ve sonra açılım yapılsın anayasa'da millet tanımı değişsin iki milletten oluşan devlet yapısına geçilsin diyecek. bu adalet midir? bir etnik grubun hakkı verilsin derken bu devletin asli sahibinin hakkı ne olacak? bu şuna benzer askerde yeni bot bağlamış erin ben generalle eşit olmak istiyorum demesi gibidir. Allah'a da isyandır.
Ekleyen : HASAN ALİ SOLAK    26.05.2010
Yorum : ELİNE,YÜREĞİNE,DİLİNE SAĞLIK HOCAM.BÜTÜN ÇİVİLERİ YERİNDEN OYNAMIŞ BU TOPLUMUN KANIMCA HİÇ BİR ÇİVİSİ YERİNDEN OYNAMAYAN ''ADAM GİBİ ADAM''A VE ''ADAM GİBİ ADAMLAR YETİŞTİRENLERE'' BİNAENALEYH SİZE VE SİZİN GİBİ İNSANLARIN DUALARINA İHTİYACI VAR. EMİNİM VE İNANIYORUMKİ BU DUA TARAFINIZCA YAPILMAKTADIR Kİ,GÜZEL YURDUMA MEVLA MERHAMETİNİ EKSİK ETMEMEKTEDİR. HERGÜN GÜNEŞ YENİDEN DOĞAR,VE DOĞAN GÜNEŞİN H EYECANIYLA DEVAM YAŞAMAYA HOCAM VE DEVAM DEVAM DEVAM........ SELAMLAR SAYGILAR HÜRMETLER....

 
Deniz kabarıyor... - Sayı 119
Dünya kralı... - Sayı 118
Olayların akışı her şeyi ... - Sayı 118
Toplulukları idare etme h... - Sayı 118
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayının konusu (120):
Doğumunun 120. yılında Üstat Necip Fazıl Kısakürek...

Son Eklenen Yorumlardan
 bosch professional gop 185-liBeylikler dönemini hatırlayalım, birbirlerine karşı üstünlük mücadelesi... Feyzi

 "Yürü kardeşim,Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin."Sen ve senin gibi şuurlu insanların sayıları bereke... Nilüfer Mihailoğlu

 Yüreğinize kaleminize sağlık kıymetli hocam. Allah hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin.... Faruk AKTI

 kantarın topu olacak efendim ... Esra

  Gönlü klabi temiz abim kalemine sağlık başarılarının devamını diliyorum sevgiler saygılar ... Serkan yakar


Batı; kaybettiği noktanın idrâkinde ve kazanacağı noktanın gafili olduğunu -yalnız kendine- ihtar ederek bugünkü buhranını yaşıyor. Biz; tüm taklitçiliğimize rağmen hem birincisinin, hem ikincisinin gafletindeyiz.
Eğer batı gibi kaybettiğimiz noktanın idrakinde olabilseydik, elimizden kaçırdığımız bunca zamandan ötürü eyvahlar eder; kazanacağımız noktanın gafletinden de sıyrılabilirdik…
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Soykırım, Antisemitizm ve Filistin Üçgen
Deniz kabarıyor
Gazze günlüğü
Sosyal medyanın gücü
Üstün fikir
Deniz kabarıyor
Kudüs... Ey Kudüs
Zeytin dalları altından meydan okuyuş
Fatih Sultan Mehmet (4)


Yavuz Sert - Bir tufanın ardından...
Yavuz Sert - Gazze biz ne öğretti...
Ali Erdal - Deniz kabarıyor
Kadir Bayrak - Vah benim halime!
Necip Fazıl Kısakürek - İç ve dış düşman – Y...
Bedran Yoldaş - Elinde taş küçük çoc...
Bedran Yoldaş - Zevâli yakındır zulm...
Ekrem Yılmaz - Kazandım vallahi!
Ekrem Yılmaz - Bitti kelimelerim
Ekrem Yılmaz - Mektup
Dergi Editörü - Üstün fikir
Site Editörü - Sosyal medyanın gücü
Necdet Uçak - Dünya malı
Necdet Uçak - Geldi geçti ömrüm be...
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
M. Nihat Malkoç - Soykırım, Antisemiti...
M. Nihat Malkoç - Gazze günlüğü
Hızır İrfan Önder - Kasem olsun!
Zaimoğlu - Batı muradına erebil...
Mehmet Balcı - Köyüme gömün
Mehmet Balcı - Sevdam
Muhsin Hamdi Alkış - İsrail-SAMİRİ-oğulla...
İbrahim Şaşma - Kudüs Mektubu
Halis Arlıoğlu - Merhum Mehmet Akif i...
Murat Yaramaz - Hiç
İlkay Coşkun - Filistin
Zafer Nefer - Tas tarak
Özkan Aydoğan - Çocuk
İlknur Eskioğlu - Şehitlik oyunu
Yusuf Çelikler - Bu gidiş nereye?
Ayşe Yaz - Yağmur (Gazzenin çoc...
Bedir Acar - ‘İsrail bizi yenemez...
Hüma Sunguroğlu - Çınarın gölgesinde o...
Hüma Sunguroğlu - Zeytin dalları altın...
Abdullah Doğulu - Filistinde anne-çocu...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 13160917
 Bugün : 2407
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 604759
 Bugün : 198
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 226
 119. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 4
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
Son Güncelleme: 21 Şubat 2024
Künye | Abonelik | İletişim